• Hem
  • Vita jobb-model...
Vänsterpartiet

Vita jobb-modellen införs

För 1 år sedan lämnade Vänsterpartiet Falun in en motion (ett förslag) till kommunfullmäktige om att införa den så kallade ”Vita jobb-modellen”. I torsdags blev motionen bifallen och nu tänker kommunen införa modellen!

Sverige är nästan sämst inom EU med att skydda arbetstagarnas sociala villkor vid offentlig upphandling. Det visar Professor Niklas Bruun och Forskningsredaktör Kerstin Ahlberg i rapporten Upphandling och arbete i EU.

Trots att kollektivavtalet är normprislistan för skäliga löner i Sverige förbjuder svensk domstolspraxis krav på att upphandlade företag ska ha kollektivavtal. Men tvärtemot vad många tror tillåter LOU upphandlaren att ställa krav som tillkommande kontraktsvillkor att upphandlade arbetstagare skall ha skäliga sociala villkor. Därmed kan man åstadkomma en prislista för arbete som gör det möjligt att bedöma om ett anbud är seriöst. Förbud mot svartarbete också i underentreprenörsledet är även ett tillåtet upphandlingsvillkor.

Upphandlingsmodellen Vita Jobb har som tillkommande avtalsvillkor en miniminivå för sociala villkor. Miniminivån för sociala villkor fastställes genom att vissa utvalda och enligt EU-domstolen praxis tillåtna delar av tillämpligt branschkollektivavtal är miniminorm vid upphandlingen. Entreprenören och av hen anlitade underentreprenörer är därför skyldiga att ge sina anställda lägst dessa villkor under det upphandlade arbetet. Han förbjudes även använda svart arbetskraft. Den entreprenör som bryter mot dessa villkor kan bli av med kontraktet och dessutom få betala skadestånd.

Modellen har utarbetats i samarbete mellan kommuner och fackföreningar. Den har justerats med hänsyn till senare domar i EU-domstolen. En beskrivning av modellen och exempel på kontraktsvillkor finns på hemsidan www.avtalsinformation.nu.

Dela den här sidan:

Kopiera länk