Persongalleri

Valberedning

Zohreh Anhari

Falun Kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden, valberedning

Monica Lindh

Falun Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, valberedning