sida

Nämnder och styrelser

Representanter för Vänsterpartiet i Faluns olika nämnder och styrelser är:

Kommunstyrelsen 

 • Ordinarie: Kjell Nordqvist 
 • Ersättare: Thomas Nilsson

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 

 • Insynsplats: Kjell Nordqvist 

Kommunstyrelsens ledningsutskott 

 • Insynplats: Kjell Nordqvist 

Barn och Utbildningsnämnden 

 • Ordinarie: Joel Grimborg 
 • Ersättare: Maria Sidhage 

Arbetslivs- och socialnämnden 

 • ordinarie: Berith Carlsson
 • Ersättare: Åsa Brolin

Omvårdnadsnämnden 

 • Ordinarie: Zohreh Anhari 
 • Ersättare :Rita Magnusson 

Kultur och fritidsnämnden 

 • Ordinarie: Irene Svensson 
 • Ersättare: Anna Hallpers 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 

 • Ordinarie: Thomas Nilsson 
 • Ersättare :Lena Lindberg 

Valnämnden 

 • Ulla Fridh 

Kopparsradens styrelse 

 • Ordinarie: Malin Nissinen 
 • Ersättare: Åsa Brolin 

Dela den här sidan:

Kopiera länk