Persongalleri

Nämnder

Zohreh Anhari

Falun Kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden, valberedning

Anton Ek

Falun Styrelsen, kommunfullmäktige, barn- och utbildningsnämnden

Thomas Nilsson

Falun Ordförande styrelsen, kommunfullmäktige, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden