Välkommen!

Ett Falun för alla – inte bara för de rikaste

Vänsterpartiet vill se ett Falun med gemensamma lösningar, rättvisa och demokratisk styrning. Ett Falun där jobben är trygga, där kvinnor och män är jämställda, där det byggs många nya hyresrätter och där solidaritet och hållbar utveckling är drivkraften i samhällsutvecklingen.

En stark och bra välfärd som finansieras gemensamt genom skattesystemet är grunden i ett jämlikt samhälle. Skolan och äldreomsorgen behöver mer resurser, inte vinstjakt och konkurrensutsättning.

Våra viktigaste vallöften. Dessa är absoluta krav från oss för att samarbeta i en majoritet:

  • 2000 kr mer per månad i lön för all personal i våra olika skolformer, utöver ordinarie löneökning. Faluns löneläge är riktigt dåligt i jämförelser.
  • 2000 kr mer per månad för våra arbetare i vård- och omsorgsyrken.
  • Öppna upp fritidsgårdar för ungdomar i kommunen.
  • Kommunal handlingsplan för att motverka våld i nära relationer och framförallt mäns våld mot kvinnor.

Övriga förslag:

  • Öppna upp Kålgårdsbadet
  • 50 kr i entré istället för 150 i nya badhuset på Lugnet.
  • Solceller på samtliga kommunala byggnader

Läs mer i vår valtidning, valfolder och kommunpolitiska program.

Tillsammans kan vi förändra. Gå med i Vänsterpartiet redan idag och arbeta för valseger 2022!

Bli medlem nu!

Aktuellt

Engagera dig

Bli medlem!

Du behövs också i arbetet med att skapa ett mer jämlikt och rättvist samhälle.

Kom med på aktiviteter

Skapa ett konto i vårt organisationsverktyg Zetkin så kan du som medlem eller sympatisör delta i våra olika aktiviteter.

Välkommen till Vänsterpartiet Falun!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?