Välkommen!

Ett Falun för alla – inte bara för de rikaste

Vänsterpartiet vill se ett Falun med gemensamma lösningar, rättvisa och demokratisk styrning. Ett Falun där jobben är trygga, där kvinnor och män är jämställda, där det byggs många nya hyresrätter och där solidaritet och hållbar utveckling är drivkraften i samhällsutvecklingen.

En stark och bra välfärd som finansieras gemensamt genom skattesystemet är grunden i ett jämlikt samhälle. Skolan och äldreomsorgen behöver mer resurser, inte vinstjakt och konkurrensutsättning.

Våra viktigaste förslag:

  • Mer resurser till skolan och jämlika förutsättningar
  • Bättre arbetsvillkor i äldreomsorgen med sex timmars arbetsdag
  • Bygg fler billiga hyresrätter så att alla har råd med en bostad, i stad och på landsbygd
  • Krafttag mot sexuella trakasserier och mäns våld mot kvinnor
  • Investera i klimatsmart omställning: cykelbanor, kollektivtrafik och förnyelsebar energi

Tillsammans kan vi förändra. Gå med i Vänsterpartiet redan idag och arbeta för valseger 2022!

Bli medlem nu!

Aktuellt

Engagera dig

Bli medlem!

Du behövs också i arbetet med att skapa ett mer jämlikt och rättvist samhälle.

Kom med på aktiviteter

Skapa ett konto i vårt organisationsverktyg Zetkin så kan du som medlem eller sympatisör delta i våra olika aktiviteter.

Välkommen till Vänsterpartiet Falun!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?