• Hem
  • Vad vill vi med...
Nyheter

Vad vill vi med Faluns landsbygd?

Bjursås och Sågmyra, Sundborn och Vika, Aspeboda, Svärdsjö och Enviken, Grycksbo, det är byar och orter vi finner i Faluns landsbygd. Alla har en sak gemensamt, sakta men säkert har de fallit offer för en centraliseringspolitik som flyttar samhällsservicen bort från byn med sikte på Falu tätort. En tredjedel av Faluns befolkning bor på landsbygden och rimligtvis innebär det även att ca en tredjedel av Falu kommuns insamlade skattemedel, 1 miljard kronor av Faluns totalt 3 miljarder, kommer från dessa orter.  Det är ett faktum som är värt att betänka när fritidsgårdar stänger, bibliotek läggs ner och skolor flyttas allt närmare staden. 

Vad vill vi med landsbygden? 

Är det ett politiskt mål att landsbygden ska vara en plats där du bor, men inte lever, eftersom samhället i övrigt inte är tillgängligt där du bor? Om arbetet är i stan, ditt barn går i skolan någonstans nära Falu tätort och när behovet av meningsfull fritid bäst görs någon annanstans, då blir landsbygden en plats där du bor och sover, men minst vistas.  

 

Vänsterpartiet vill något annat. Vi ser att grunden för en välmående landsbygd är att den kommunala samhällsservicen finns tillgänglig i orten. Vänsterpartiet ser skolan som navet i denna samhällsservice. I anslutning till skolan bör byns bibliotek finnas och inte långt därifrån även en fritidsgård som kan möta ungdomarnas behov av stimulerande sysselsättning. Biblioteken är inte enbart en plats att låna böcker på, här ska medborgaren kunna göra sina kommunala ärende, genom en personlig och direkt kontakt med kommunen. Som Falu stad har ett kontaktcenter, ska landsbygden i lämplig omfattning också beredas samma möjlighet. 

 

Det är mot detta mål Vänsterpartiet arbetar. Det är på detta sätt som vi kan ge landsbygden mer liv. Det är i mötena med andra människor som möjligheter och kreativitet föds, det är när välfärden är aktiv och närvarande där du bor som andra ideér möjliggörs. Ett café öppnas, en mindre butik eller något helt annat, oavsett så är det styrkan i bygdens puls som avgör. Vänsterpartiet spelar här en avgörande roll för hur framtiden ser ut i morgondagens landsbygd.

 

Patrik Liljeglöd

Dela den här sidan:

Kopiera länk