Välkommen!

Bli medlem nu!

Aktuellt

Nyheter

Valtekniskt samarbete i Falun

Varför ingår Vänsterpartiet Falun ett valtekniskt samarbete med Alliansen? Vänsterpartiets utgångspunkt efter valet bestod i huvudsak av två delar. ETT:…

Engagera dig

Bli medlem!

Du behövs också i arbetet med att skapa ett mer jämlikt och rättvist samhälle.

Kom med på aktiviteter

Skapa ett konto i vårt organisationsverktyg Zetkin så kan du som medlem eller sympatisör delta i våra olika aktiviteter.

Välkommen till Vänsterpartiet Falun!

Ville du istället besöka Vänsterpartiets centrala sida?