• Hem
  • venezuela besök...
Vänsterpartiet

venezuela besöket i Falun den 20 maj

Folkets vilja omvandlar venezuela till demokrati

Gema Belandria  kvinnlig universitetslärare från venezuela besökte Globen i falun för att informera om läget i landet, hon var orolig att median i väst världen ger en falsk bild av venezuela bland annat så ges en falsk information av att ytrandefrihet inte finns sedan den nya konstitutionen skrevs men sanningen är att det nu äntligen har blivit möjligt för folket att få tillgång till sanningsenlig information samt att yttrandefriheten har stärkts när folkets egna media skapas utan inblandnikng av privata vinst intressen samt av statlig censur,massmedian styrdes tidigare av mångmillionärer och multinationella företag som missgynnas av den nya politiken som förs i landet

Landets förre oljebolags minister är idag rådgivare åt bushregeringen efter det att   oljebolagen förstatligats och pengarna används inom landet till olika reformer

2 av de viktigaste reformerna som genoförts de sista åren är hälso/sjukvård samt utbildning, när det gäller hälsovården så har det byggts upp 22 000 vårdcentraler inom olika stadsdelar och på landsbyggden samt bland urbefolkningen där det alltid finns en läkare att tillgå med kringpersonal 24 timmar om dygnet.

Barndödligheten har sjunkit från 22% till 2% de senaste åren även dödlighete bland mödrarna vid födseln har sjunkit. prioriterade områden inom sjukvården har varir ögonsjukdomar samt tandvård. En skola har startats med medicin och tandvårdsutbildning som har intagning från hela latinamerika.

den andra viktiga reformen var att utbilda befolkningen i att kunna läsa och skriva med mycket gott resultat FN förklarade 2006 venezuela fri från analfabetism Nu satsas resurserna på att alla ska få en 5 årig utbildnig eftersom det inte räcker med att bara kunna skriva och läsa för att bygga upp ett demokratiskt samhälle. detta sker paralellt med det gamla utbilningsväsendet som fasas ut och nya alltenativ av universitet skapas så att alla får möjlighet att läsa på universitetsnivå.

i och med den nya land reformen har alla rätt att äga den mark man bor på och för en symbolisk summa av 1 boliviar (ca 10 öre) ges möjlighet att bygga ett funktionsduglit hus istället för plåtskjulen många fattiga bor i.

ett annat område som det prioriteras inom är klimat problematiken alla glödlampor i landet gar bytts ut till lågenergi lampor, solenergi sattas det stora resurser på samt att kollektivtrafiken byggs ut allt detta sker med befolkningens deltagande och med krav underifrån.

Gema avslutade med att säga att det inet är problemfritt att skapa ett socialistiskt samhälle eftersom det finns vissa gruperingar inom landet som motarbetar en del förutom höger oppositionen även en del extremvänster partier samt att socialdemokraterna i venezuela är ett facistiskt parti inte att jämföra med sossarna i europa en av hennes största önskningar var att vi alla som har möjlighet ska åka till venezuela och direkt se hur det är samt att möte den värme som befolkningen ger. vi får heller inte glömma att demokratiseringen måste komma nerifrån och med befolkningens goda vilja

 

         

Dela den här sidan:

Kopiera länk