• Hem
  • Låt Haraldsbogy...
Vänsterpartiet

Låt Haraldsbogymnasiet leva!

Som ni förmodligen har hört har de kommunala gymnasieskolorna i Falun ett stort ekonomiskt underskott. Anledningen är dels den nya gymnasiereformen, dels en stor överetablering av friskolor i kommunen samt vikande elevunderlag och det dåliga ekonomiska stödet från Kommunen.

Det är ett faktum att den rödgröna majoriteten har satsat och kommer att satsa större resurser på förskolan och grundskolan än de borgerliga, vilket (v)i är glada över, men gymnasieskolan har tyvärr inte fått nödvändiga resurser.

Underskottet måste åtgärdas och därför tvingas nu skolförvaltningens tjänstemän lägga fram förslag om att flytta två välfungerande gymnasieprogram, Estetiska programmet och Naturvetenskapsprogrammet, från Haraldsbogymnasiet. Politiken i Falun kan stoppa detta, men i dagsläget är det enbart Vänsterpartiet som anser att mer pengar borde tillskjutas skolnämnden för att slippa nya flyttkaruseller och oro. De övriga partierna verkar inte vilja säkra Falu Gymnasiums framtid utan bäddar för friskolorna.

Vi lägger inte skulden på tjänstemännen utan på de politiska partier i Falun som anser att kostnader för Södra Centrum, VM, Hoppbackar mm kan öka med stora summor, men som samtidigt anser det vara för dyrt att ge mer och nödvändiga resurser till våra ungdomar.

Förra året fick Vänsterpartiet övertyga de övriga partierna att besluta om nybyggnation av Hälsinggårdskolan (F-9 skola), en förutsättning för att slippa flyttkarusell och fortsatt oro på gymnasiet. Då lyckades vi övertyga de flesta, men nu verkar de andra partierna ha ändrat inställning. Man vill stoppa in Hälsinggårdsskolan i Haraldsbos lokaler. Men att blanda grundskola och gymnasium i samma skola är inte bra. Vi kommer att hålla fast vid det tidigare beslutet att bygga en ny F-9 skola, det skulle betyda mycket för Hälsinggården.

Vi kommer att reservera oss mot ett eventuellt beslut att slakta Haraldsbogymnasiet när förvaltningens förslag läggs fram i skolnämnden i november. Som det ser ut nu är vi det enda partiet i Falun som står upp för vår kommunala gymnasieskola.

Daniel Riazat (V)
Kicki Stoor (V)
Johan Larsson (V)

Dela den här sidan:

Kopiera länk