• Hem
  • En skola för al...
Vänsterpartiet

En skola för alla

v i får inte glömma våra barn och deras arbetsmiljö

  

Bildning – den ignorerade punkten

 

Vänsterpartiet går till val på 14 punkter för en likvärdig skola. Ett av förslagen, att barn ska utföra sitt arbete inom avtalad arbetstid med det stöd de behöver för att lyckas med uppgiften ("läxfri skola) fick fin uppmärksamhet. En punkt som inte alls fick genomslag var den åttonde: Återuppväck bildningstanken!

 

Med tanke på hur konservativa krafter har kopplat greppet om skoldebatten blir frågan om allas rätt till bildning bara allt viktigare. Kunskap är mer än fakta – det är också färdighet, förståelse och förtrogenhet (enligt gällande läroplan). Kunskap är större än det som enkelt kan mätas eller formas efter mall. Den som söker kunskap och använder den med omdöme, är på god väg att skaffa sig bildning, och varje barn har rätt att gå i en skola som gör det möjligt för henne att bilda sig. För detta måste skolan ha professionalism och handlingsberedskap.

 

Det är därför Vänsterpartiet kräver en ökad personaltäthet i skolan med färre barn i grupperna. Alla pedagoger ska ha erforderlig utbildning, och specialpedagogernas roll ska utvecklas som mentorer åt kollegerna och handledare åt de barn som behöver det. Alla skolor ska också ha ett skolbibliotek med utbildad personal för att stimulera intresset för litteratur och läsning och tillgodose behovet av ett varierat studiematerial. Men Vänsterpartiet lyfter också blicken ur skolbänken och kräver skolfrukost och lunch, god miljö, hälsovård och -undervisning och bra fritidshem. Alliansen betraktar detta som onödiga kringaktiviteter. Vi ser att det leder till trygga friska barn som orkar med sina studier. 

 

Arbetsmiljöundersökningar visar att den som saknar inflytande över sitt arbete riskerar att tappa överblicken och finna det meningslöst. Det är därför Vänsterpartiet kräver en demokratisk skola där utbildningen bygger på samarbete och delaktighet. Pedagogernas och barnens planering för att nå de uppsatta målen ska styra skolarbetet – inte poängsättningen. Av det skälet menar vi att utbildningen ska vara betygsfri, men att varje barn ska ha möjlighet att sluta skolan med godkända kunskaper. 

 

Det finns gott om uppfattningar om vad kunskap är, från barnets första "kan själv" till vetenskapliga slutledningar. Politiker som hyllar kunskapen och samtidigt försöker ta patent på den beter sig motsägelsefullt. Vänsterpartiet välkomnar en fortgående diskussion om vad kunskap är, vilken kunskap som är betydelsefull idag och i  framtiden, och hur kunskapen bäst skapas. Om skolan uppfattas som meningslös förvaring minskar barnens möjlighet att lära. Ensidiga krav på flera tester och starkare kontroll i efterskott, avvisar vi. Barn, pedagoger och föräldrar ska under skoltiden följa upp att målen nås. Att "ställa krav på barnen" ingår med viss automatik i skolans uppdrag. Men samhället ska också ställa krav på skolan. 

 

HD

 

 

 

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk