• Hem
  • Årsmötesrapport...
Vänsterpartiet

Årsmötesrapport

Faluvänstern har under lördagen den 27 januari 2007 haft årsmöte i lokalen på Slaggatan.

  FALUN den 27 januari 2007

 

ETT SOLIDARISKT FALUN !

 

Faluvänstern har under lördagen den 27 januari 2007 haft årsmöte i lokalen på Slaggatan.

 

Därmed startar också arbetet för att stärka vänsterns position inför nästa valrörelse. En medlemsökning på 40 % under 2006 samlar nya krafter. Genom dialog med människor kring vardagsfrågor och klassintressen skall Faluvänstern forma en förankrad politik för att öka förtroende och framgång. En kvinnogrupp har bildats för kvinnokamp och kämpande kvinnor.

 

Till styrelsen för Faluvänstern valdes:

Krister Andersson ordförande,ordinarie ledamöter Birgitta Lundkvist, Pontus Willebrant, Svante Olsson, 

till ersättare valdes Eva-Lena Karlsson, Masood Nik-Khah och Katrine Lundqvist.

 

Krister Andersson presenterade några viktiga områden ur "vänsterpolitik för ett solidariskt Falun".

 

  • Jobb och arbetsmarknad. Kampen för full sysselsättning, heltidslöner, rättvisa arbetsvillkor, kräver nu att Vänstern tillsammans med övriga i arbetarrörelsen mobiliserar det folkliga missnöjet mot marknadskrafternas härjningar, och högerregeringens ekonomiska politik. Det är avgörande för att försvara välfärdens principer om solidaritet.

 

·        Aktiv fritid för alla barn och ungdomar. Alla barn och ungdomar i Falu kommun, skall ha samma tillgång till idrottslivet, kulturen och övrig fritidsverksamhet. Låga eller inga avgifter är en förutsättning för detta.

 

·        En mångkulturell kommun. Att de nya svenskarna tillförsäkras utbildning, jobb och social gemenskap är grunden för att integration skall vara möjlig och för att motverka främlingsfientliga krafter. Det kräver ett målmedvetet kommunpolitiskt agerande, och kraftsamling för att Falun skall utvecklas till en kommun där varje invånare är en tillgång.

 

·        Levande centrum och landsbygd. Tillgång till samhällsservice oavsett vart man bor är en rättighet för kommunens invånare. Samordning mellan många aktörer krävs för att garantera detta. Ett levande centrum med kulturaktiviteter, fritidsverksamhet och attraktiva strövområden vid sidan om handel och restauranger är Faluns starkaste attraktionskraft.

 

·        Äldreomsorgen och äldreboende. Rätt till ett tryggt boende med tillgång till daglig service och omvårdnad måste utvecklas för alla. Solidaritet med de fattiga och svaga för att motverka ensamhet, undernäring och otrygghet hos de äldre, talar mot marknadslösningar. /Birgitta Lundkvist

 

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk