• Hem
  • V:s tankar om S...
Vänsterpartiet

V:s tankar om Södra Centrum

ANG SÖDRA CENTRUM

Vänsterpartiet i Falun anser inte att det är lämpligt att anlägga en försänkt

park i det som tidigare varit trafikdiket.

Området mellan den gamla stadskärnan och järnvägsstationen i Falun styckades

sönder av en komplicerad trafikapparat under 1960-talet. Det naturliga

sambandet mellan stationsområdet och gatorna i innerstaden bröts sönder av ett

biltrafikdike med viadukter, ramper och slingor. Infarten till stadscentrum i Falun

hamnade under två broar utan kontakt med omgivningen. Det stadsmässiga

Johanssonska huset kom att stå i sin ensamhet i det ödsliga trafiklandskapet.

Idag håller kommunen på att bygga ett resecentrum och Södra Centrum i

syfte att förändra förhållandena till det bättre och återställa sambanden mellan

stadskärnan och området vid järnvägsstationen. Trots de stora insatserna verkar

det inte lyckas.

Biltrafiken lyfts upp ur trafikdiket och får en ny sträckning. Även det nya

trafikstråket skär av stadskärnan från stationsområdet, fast denna gång i

markplanet. Några byggnader är inte planerade i området mellan den gamla

stationen och de befintliga byggnaderna vid Parkgatan. Området kommer även

i fortsättningen att verka tomt och ödsligt och det Johanssonska huset förlorar

definitivt sitt sammanhang med den gamla stadskärnan.

Trafikdiket ska fyllas ut och bli en försänkt park med en parkväg som går under

viadukterna och leder vidare upp mot Lasarettet, Lugnet och Regementet.

Utformningen som park är inte lyckad med det nersänkta läget och passager,

som blir farliga när mörkret fallit på.

Vänsterpartiet i Falun anser i stället att människorna ska röra sig i markplanet

och att bilarna kan befinna sig under markytan. Korsnäsvägen är redan byggd

och har många rondeller och avskärande effekter för sambanden i Södra

Centrum. Det går det inte att göra något åt. Men parken är inte påbörjad. Den bör

inte anläggas och utformas som planerna hittills visat, eftersom förslaget inte är

genomtänkt.

I stället kan utrymmet över trafikdiket utnyttjas för att bygga ett kvarter med

garage i utrymmena under mark. Det är åtgärder som kan ge framtida avkastning

på de stora investeringar som nu är aktuella.

På så sätt blir det utrymme för bostäder, hotell, reseservice med mera. Kvarteret

fyller ut tomrummet och skapar samband med den äldre bebyggelsen i

stadskärnan. Garaget kan rymma flera hundra bilar, som inte behöver belasta

markytan med trafik och parkering. Därifrån kan en busslinga föra dem som vill

handla in till den centrala staden.

Mellan det nya kvarteret och Johanssonska huset bildas ett triangelformat

stadsrum, som kan utformas till en park – kanske med en liten lekplats – mellan

kvarteren i innerstaden.

Med en sådan utformning kan Södra Centrum bli en levande och uppskattad

stadsdel i Falun. Därför röstar V nej till att anlägga en park, där det i stället är

fråga om att utforma en bra stadsmiljö i Södra Centrum med byggbar markyta,

som är värdefull för staden.

Dela den här sidan:

Kopiera länk