• Hem
  • Valplattform
sida

Valplattform

Del 1 – Kommunens ekonomi och budget

Vänsterpartiet menar att den offentliga verksamheten, välfärden, finns till för medborgaren genom det samhällskontrakt som upprättats i enlighet med att var och en betalar skatt efter förmåga och får del av välfärden efter behov. Vänsterpartiet har en positiv syn på utförandet av den offentliga verksamheten och hyser tillit till att professionen utför det uppdrag som […]

Del 2 – Omvårdnad

I Falu kommuns verksamhetsplan står det att “I Falun har alla rätt till trygghet och hälsa”. Grunden till en god äldreomsorg är vår personal. Vi får allt fler äldre som kommer att behöva hjälp av utbildad personal men det kan bli svårt att rekrytera personal i framtiden till äldreomsorgen. Det spelar ingen roll hur mycket […]

Del 3 – Utbildning och barnomsorg

Vänsterpartiet vill se en likvärdig skola och barnomsorg där alla barn, elever och studerande ges det stöd och de förutsättningar de behöver för att kunna utvecklas. Resursfördelningen ska vara behovsanpassad. Skolan och barnomsorgen ska vara gemensamt finansierad och demokratiskt styrd. Den ska inte vara utsatt för kapitalägares vinstintressen och den avdemokratisering det innebär att privatisera […]

Del 4 – Kultur och fritid

Tillgången till och möjligheten till en meningsfull fritid är en viktig del i varje medborgares liv. En meningsfull och rolig fritid är en viktig del av folkhälsan. Vänsterpartiet anser att tillgång till kultur och fritidsaktiviteter inte ska bero på på plånbokens tjocklek eller var i kommunen man bor.   Därför menar vi:   Öka anslagen […]

Del 5 – Miljö och samhällsplanering

Samhällsplanering är en verksamhet som har långsiktiga konsekvenser, beslut som tas idag kommer att påverka i många hundra år framåt. I dagens Falun ser vi exempel på det i rutnätsplanen som har sina rötter i 1600-talet, i järnvägens placering som beslutades på 1800- talet och i resterna av den fyrfiliga genomfartsleden som är ett beslut […]

Dela den här sidan:

Kopiera länk