• Hem
  • Vill du bli ung...
Vänsterpartiet

Vill du bli ung igen?

Skulle du vilja ha det som eleverna har det i skolan på din arbetsplats?

Skulle du vilja ha det som eleverna har det i skolan på din arbetsplats?

ELEVERS ARBETSMILJÖ ÄR IDAG OACCEPTABEL.

Ingen matro, avsaknad av dörrar till toaletterna, trasiga böcker, ostädat, för lite personal, fabrikstillverkad mat med tillsatser som är hälsovådliga ja listan kan göras lång..

(V)I ACCEPTERAR INTE ATT DET ÄR SÅ HÄR I FALUN

Vi säger Ja till:

• Fler vuxna i skolan
• Mat som är närproducerat,
samt tillagat direkt på skolan
• En inre och yttre miljö som har hög
standard
• Att inga fler skolor ska stängas
• En gemensam utbildning för
elevskyddsombud på skolorna
• En kommunal plan för att öka
elevernas medbestämmande och
engagemang i sin skola

Dela den här sidan:

Kopiera länk