• Hem
  • Västsahara Falu...
Vänsterpartiet

Västsahara Faluvänsterns nya sammarbets land

Västsahara är i dag ockuperat till 2/3 delar av Marocko trots att FN påtalat vikten av självständighet för landet, men så länge EU är en av de stora handelspartnerna för Marocko så händer det inte mycket . Faluvänstern har påbörjat ett samarbete med Polisario som är  vårat systerparti och det största partiet i Västsahara.

Västsahara är i dag ockuperat till 2/3 delar av Marocko trots att FN påtalat vikten av självständighet för landet, men så länge EU är en av de stora handelspartnerna för Marocko så händer det inte mycket . Faluvänstern har påbörjat ett samarbete med Polisario som är  vårat systerparti och det största partiet i Västsahara.

Officiellt namn: SADR (The Saharawi Arab Democratic Republic).
Geografi: Ökenlandskap med underjordiska sötvattensjöar.
Yta: Cirka 260 000 km.
Befolkning: Av arabiskt och afrikanskt ursprung. Folkmängden är troligen några hundratusen, varav cirka 165 000 lever i flyktingläger Algeriet. Några hundratusen marockanska bosättare finns i den ockuperade delen tillsammans med 130 000 marockanska soldater som bevakar den mur, som delar landet.
Språk: Hassania, en arabisk dialekt, som också talas i Mauretanien.
Religion: Islam.
Naturtillgångar: Fosfat, järn, koppar, uran, troligen olja mm. Rika fiskebankar.

Västsahara är till två tredjedelar ockuperat av Marocko sedan 1975. De västsaharier som lyckades fly bor sedan dess i flyktingläger i Algeriet.
Västsahara, som var en spansk koloni, står på FN:s lista över länder som ska avkoloniseras. Sedan 1991 finns en FN-styrka på plats för att genomföra en folkomröstning om Västsaharas självständighet. Vapenvila råder mellan Marocko och den västsahariska befrielserörelsen Polisario sedan dess. Någon folkomröstning har dock inte ägt rum på grund av Marockos vägran att acceptera ett självständigt Västsahara.
Frankrike och USA är Marockos främsta supportrar. Marocko är en av EU:s största mottagare av ekonomiskt stöd. I maj 2006 undertecknade EU ett sensationellt fiskeavtal med Marocko, där de västsahariska vattnen är inkluderade. Detta strider mot internationell lag.
Sedan maj 2005 har det marockanska förtrycket mot den västsahariska befolkningen i de ockuperade delarna ökat markant.

Den cirka 200 mil långa mur som byggts av marockansk armé och som delar Västsahara i en ockuperad del (2/3) och en befriad del (1/3) är minerad och radarövervakad. Minor och oexploderad ammunition, särskilt klusterbomber, finns även i stora mängder på befriat område öster om muren och utgör ett stort hot mot den västsahariska civilbefolkningen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk