• Hem
 • Vår politik
sida

Vår politik

Här kan du läsa Vänsterpartiets senaste budgetförslag i Kommunfullmäktige.

Klicka på bilden nedan.
budget 15-17

Klicka på bilden nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Några av de insatser som Vänsterpartiet i Falun har ägnat sig åt i den kommunala politiken under mandatperioden 2011-2014:

 • Som ensamt parti röstat för ett medborgarförslag om att avveckla fas 3 i Falun
 • Lagt en budget som finansierar 6-timmars arbetsdag inom omsorgen
 • Föreslagit nya tag, när det gäller renoveringen av skolor
 • Med framgång sett till att Kristinegymnasiet och Västra skolan förblir skolor
 • Arbetat med landsbygdsfrågor i kommunen
 • Arbetat med kollektivtrafiken och föreslagit avgiftsfri sådan
 • Lagt fram egen budget 2013 och 2014
 • Verkat för att ta bort köp-säljsystemet i kommunens förvaltning
 • Verkat för god kvalitet och arbetsmiljö i vård, skola och omsorg
 • Verkat för en mottagningsenhet för invandrare
 • Krävt en totalkostnadskalkyl för investeringarna på Lugnet inför skid-VM 2015
 • Engagerat sig starkt emot personlig assistans på entreprenad
 • Varit emot en ny demokratinämnd – men verkat för demokrati i praktiken
 • Bekymrats över slarviga och olagliga upphandlingar i Falu kommun
 • Motionerat om skolvaktmästare
 • Motionerat om att få ge blod under arbetstid
 • Verkat för en ekologiskt hållbar framtid i Falun
 • Oroats inför konsekvenserna av nytt handelsavtal mellan EU och USA
 • Fört fram synpunkter på den kommunala översiktsplanen för Falun – Borlänge
 • Hävdat att det behöver byggas fler hyresrätter i Falu kommun
 • Föreslagit ett nytt kvarter i Södra Centrum
 • Gjort uttalanden mot rasism och främlingsfientlighet
 • Hävdat att gång- och cykelbron över strömmarna i Korsnäs ska repareras med det snaraste
 • Faluvänstern arbetar för en kommun som tänker på morgondagen, på de som ska ta över efter oss. Vi jobbar för ett Falun där vi alla kan känna oss trygga, där vi tillsammans väver ett socialt skyddsnät som ingen faller igenom.

 

Allt vi gör ska genomsyras av tanken på allas lika värde och vi ser ett värde i det som vi äger tillsammans.
Vi söker efter hållbara lösningar ur ett socialistiskt, feministiskt och ekologiskt perspektiv. Vi arbetar för ett hållbart Falun! Det innebär att vi allt som oftast ifrågasätter den politik som förs idag.
Men det kanske viktigaste av allt: Samtidigt som vi ifrågasätter, visar vi att det finns alternativ!

Dela den här sidan:

Kopiera länk