• Hem
  • Valtekniskt sam...
Nyheter

Valtekniskt samarbete i Falun

Varför ingår Vänsterpartiet Falun ett valtekniskt samarbete med Alliansen?

Vänsterpartiets utgångspunkt efter valet bestod i huvudsak av två delar.

  • ETT: att garantera politiskt inflytande i kommunens nämnder och styrelser, vilket är nödvändigt för att kunna driva en stark vänsterpolitik. Efter att Vänsterpartiet i valets sluträkning förlorade 1 mandat med en röst (och 145 oräknade röster från Postnord som förmodligen gett oss ett till mandat) och gick från 6 till 5 mandat i fullmäktige blev Vänsterpartiet beroende av att finna någon form av samarbete för att kunna beredas plats i 11-ledamotsnämnder och färre, framförallt i Omvårdnadsnämnden, Socialnämnden och Kultur- och fritidsnämnden.
  • TVÅ: att se till att minimera Sverigedemokraternas inflytande över den styrande politiken.
    En av de vanligaste frågor som vi fick under valrörelsen av människor på stan var, vilket parti ska jag rösta på för att garantera att Sverigedemokraterna inte ska få något politiskt inflytande? Vårt svar var att Vänsterpartiet är den garanten.

För att bilda ett majoritetsstyre i Falun krävs att en partikonstellation lyckas samla 31 mandat av fullmäktiges 61. Valresultatet innebar att varken en ren Allians (30 mandat) eller en bibehållen S,C & MP (29 mandat) har en egen majoritet i kommunfullmäktige, vilket krävs för att få igenom en budget. I det läget meddelade Vänsterpartiet både Socialdemokraterna och Moderaterna att det var möjligt att hantera det parlamentariska läget genom att Vänsterpartiet lägger sin budget, går fram med sin budget och om den faller, så lägger vi ner våra röster. På det sättet får Vänsterpartiet makten att helt neutralisera Sverigedemokraternas möjlighet till att skapa kaos och utöva utpressning.

Socialdemokraterna var också tidigt ute och meddelade att något samarbete med Vänsterpartiet inte var aktuellt eftersom Centerpartiet och Liberalerna som man hade i åtanke att bilda majoritet med inte gick med på det.

Vi meddelade möjligheten till valtekniskt samarbete

Om man anser att man står för långt ifrån varandra för att kunna bedriva en gemensam politik genom att ingå politiskt samarbete, så kan man ingå s.k. valtekniskt samarbete. Det innebär att när man ska räkna ut hur platser i nämnder och styrelser ska fördelas, så räknar man samman sina samlade fullmäktigemandat och fördelar platser i styrelser och nämnder enligt en överenskommen fördelning. Där slutar samarbetet och varje parti är därefter fritt att bedriva vilken politik det vill.

Vänsterpartiet föreslog valtekniskt samarbete både för Socialdemokraterna, som förvisso redan nobbat möjligheten till samarbete och för Moderaterna. Responsen från Socialdemokraterna var att det var bra att veta, men de kunde inte säga något konkret. Vi satt i väntrummet. Moderaterna kontaktade Vänsterpartiet och föreslog en valteknisk samverkan, för att garantera sitt oberoende av Sverigedemokraterna. De hade tillsammans med övriga högerpartier bestämt sig för att bilda minoritetsledning i Falun. Vänsterpartiet räknade då på vad det skulle innebära om Vänsterpartiet gick i ett oppositionssamarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och kom fram till att i Socialnämnden, Omvårdnadsnämnden och Kultur- och fritidsnämnden fanns det stor risk att mandatfördelningen hade blivit:

  • Alliansen – 5 mandat
  • S,V,MP – 5 mandat
  • SD – 1 mandat

Det hade inneburit att Sverigedemokraterna hade fått en avgörande vågmästarroll i dessa nämnder. Det gjorde ett sådant samarbete svårt att smälta.

Vänsterpartiet har inte släppt fram ett alliansstyre i Falun

Alliansen hade kunnat utropa sig som styrande block i Falun, utan valtekniskt samarbete men hade då blivit beroende av Sverigedemokraterna. De samlar den största andelen mandat i kommunfullmäktige, det har väljarna i Falun valt och helt i linje med Jonas Sjöstedts resonemang i en av de senare partiledardebatterna, så accepterar vi att väljarnas röster har gjort Alliansen till det största blocket och vi kommer inte bidra till att skapa politiskt kaos, genom att göra någon part beroende av Sverigedemokraterna.

Det är inte vårt val, vi tycker det är beklagligt men Faluborna har röstat och släppt fram ett Alliansstyre i Falun.

Patrik Liljeglöd

Gruppledare och förhandlare

Dela den här sidan:

Kopiera länk