• Hem
  • VAD VAR DET VI ...
Vänsterpartiet

VAD VAR DET VI SA

Dags att lämna EU fackens roll på arbetsmarknaden utraderat efter dom i EG domstolen

 Lars Ohly:

 Det är dags att lämna EU!

Idag kom domen från EG-domstolen i Vaxholmsmålet. Lars Ohly kräver nu att Sverige lämnar EU:

— I praktiken blir det nu fritt fram för social dumpning. Detta går på tvärs mot det tjänstedirektiv som socialdemokraterna påstod skulle garantera rättvisa. Domen går på tvärs mot den rättighetsstadga som anhängarna av EU påstår garanterar strejkrätten. Domen utmanar hela det svenska kollektivavtalssystemet, säger Lars Ohly.

Erland Olausson, LO:s avtalssekreterare, sa när domstolen tog upp fallet att Sverige måste ompröva sitt medlemskap i EU om EG-domstolen underkänner den svenska arbetsrätten.

— Vänsterpartiet brukar få kritik för vår EU-kritiska hållning och krav framförs ofta om att vi borde ändra uppfattning. Efter den här domen måste LO och SAP fråga sig om de kan fortsätta sitt försvar av ett EU som underlättar utnyttjande och lönedumpning, säger Lars Ohly.

— Domen är en katastrof för den svenska modellen med kollektivavtal. Vi varnade inför folkomröstningen om EU-medlemskap 1994 för att viktiga rättigheter skulle hotas. Men Ja-sägarna garanterade att alkoholpolitiken, folkhälsan och kollektivavtalen var våra egna angelägenheter. De ljög. Den enda rimliga slutsatsen för arbetarrörelsen borde vara att det ifrågasätta EU-medlemskapet, avslutar Lars Ohly.

Mer information:
Kristoffer Housset
Pressekreterare till Lars Ohly (v)
08-786 57 05
076-14 54 202

 

 

BAKGRUND: Inför EU-domen

EU:s domstol anser att Byggnads blockad av bygget i Vaxholm 2004 var ett hinder för friheten att erbjuda tjänster som inte var motiverad av hänsyn till arbetstagarna. Det lettiska företaget försattes i konkurs efter blockaden och Lettland har protesterat mot den svenska hållningen.

Enligt domstolens pressmeddelande är rätten att vidta fackliga stridsåtgärder en grundläggande rättighet. Men stridsåtgärderna måste vara grundade på tvingande hänsyn till allmänintresset. Domstolen anser att en blockad av byggarbetsplatser kan vara ett sätt att garantera utsända anställda deras arbets- och anställningsvillkor. Men stridsåtgärderna kan inte vara motiverade av att tvinga fram en anslutning till byggnadsavtalet.

Domstolen konstaterar att arbetsgivare är skyldiga att uppfylla vissa regler som gäller arbetstagarna enligt utstationeringsdirektivet.

Dotterbolaget till det lettiska företaget Laval blev i november 2004 utsatt för en facklig blockad sedan förhandlingarna om kollektivavtal med fackförbundet Byggnads misslyckats.

Företaget tvingades så småningom ge upp det pågående skolbygget i Vaxholm och kontraktet med kommunen revs upp. Blockaden ledde till att bolaget försattes i konkurs.

Arbetsdomstolen (AD) tog i mars 2005 ställning i konflikten genom ett provisoriskt beslut. Då bedömde AD att den fackliga blockaden inte stred mot reglerna. Men AD tog inte slutlig ställning, utan valde att vända sig till EU:s domstol och bad om hjälp med bedömningen.

Den lettiska regeringen har protesterat mot den svenska hållningen. Lettland ser den fackliga blockaden som ett brott mot EU:s grundlagar som garanterar fri rörlighet över gränserna.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk