• Hem
  • V-förslag: "Dem...
Vänsterpartiet

V-förslag: ”Demokrati i praktiken”

Falu Kommun har sedan en tid tillbaka använt demokrati-begreppet ofta. Grundläggande för demokratin är att folket har full insyn i de beslutsfattande organen. Idag är det inte alltid så. Medborgare får i vissa fall inte ens ta del av offentliga handlingar och ett stort demokratiproblem är att kommunens invånare inte har tillgång till möteshandlingar till de olika beslutsorganen då det krävs inloggningsuppgifter för att ta del av dessa.

Det finns ännu ett demokratiskt underskott i Falun. Kommunstyrelsens möten är slutna, vilket leder till minskad insyn för medborgarna. Vi tycker i grunden att samtliga nämnder och styrelsers möten skall vara öppna, men kommer i denna motion yrka på att kommunstyrelsen börjar med att ha offentliga sammanträden. Självklart ska detta ske under ordnade former.
Det räcker inte med ”demokrativeckor” för att kunna kalla Falu kommuns organisation för demokratisk.

Därför vill vi yrka följande

  1. Möteshandlingar och kompletterande möteshandlingar för Falu Kommuns samtliga beslutsfattande organ ska vara tillgängliga för allmänheten. Samtidigt som ledamöter får tillgång till handlingar inför sammanträden ska även medborgarna kunna ta del av dessa. Denna beslutspunkt ska verkställas senast en månad efter att beslut har fattats.
  2. Kommunstyrelsens sammanträden ska vara offentliga. I de fall där man behandlar sekretesshandlingar, som enligt lag är sekretess eller bör behandlas av enbart de förtroendevalda, skall självklart lagar och andra förordningar följas. Denna beslutspunkt ska verkställas senast fyra månader efter att beslut har fattats.

Daniel Riazat  –  Kicki Stoor
Vänsterpartiet Falun

Dela den här sidan:

Kopiera länk