• Hem
  • V-budgetförslag...
Vänsterpartiet

V-budgetförslag presenterad

Vänsterpartiet verkar för demokrati, jämställdhet, solidaritet och välfärd i ett samhälle som fungerar väl för alla. Vänsterpartiet är mot maktmissbruk och korruption, mot klassklyftor, segregation och rasism. Vi tar kampen för trygga arbeten och satsar för att få bort ungdomsarbetslösheten. Vänsterpartiet säger nej till privata vinster i välfärden. Vi tycker att varje skattekrona ska användas där den behövs bäst.

Skola, vård, omsorg och infrastruktur är de centrala uppgifterna för en kommun. För att minska den offentliga sektorns åtaganden prioriterar alltför många kommuner ner skola, vård, omsorg, så att elevers kunskapsnivåer sjunker, vårdtagare får sämre vård, de sociala problemen ökar och arbetstillfällen för investeringar i byggnader och anläggningar uteblir. Detta är i linje med den nyliberala modellens idé att den offentliga sektorn ska reduceras.
Nu har den nyliberala ekonomistyrningen i kommuner nått vägs ände. Vänsterpartiet vill motverka de systemfel, som uppstår, när nyliberala idéer om ekonomi tillämpas i offentlig förvaltning. Vänsterpartiet vill att kommunen överger de nyliberala metoderna för styrning av ekonomin, som är som är hämtade från materiell produktion och marknadsekonomi.

Vänsterpartiets politik gör skillnad!

Klicka HÄR för att läsa Vänsterpartiet Faluns budgetförslag för Falu Kommun.

Dela den här sidan:

Kopiera länk