• Hem
  • Upprop mot rege...
Vänsterpartiet

Upprop mot regeringens kvinnofientliga politik!

Kan du som dotter, mor och kvinna acceptera alla försämringar som nu drabbar kvinnor?

 

Kan du som dotter, mor och kvinna acceptera alla försämringar som nu drabbar kvinnor? Den högerpolitik som kullkastar flera års mödosamma steg för jämställdhet och jämlikhet? Undertecknade partier och organisationer i Falun vill i dag på 8 mars starta ett upprop mot regeringens kvinnofientliga politik. Kom med oss och visa vad DU tycker!
Förutsättningarna för att män och kvinnor skall existera och leva på samma villkor och med lika värde utan åtskillnad kräver en medveten politik.
När nu regeringen genomför försämringar inom bl.a. arbetsmarknadspolitiken så slår detta hårdast mot oss kvinnor. Har du tänkt på hur den höjda A-kasseavgiften drabbar just dig? Om du är deltidsarbetande får du ändå betala hel avgift. Hårdare kvalificeringskrav för deltidsanställda gör att det blir svårare att komma in i systemet. Alla som går på vikariat, eller är småbarnsföräldrar förstår vad vi talar om.  Sänkta ersättningsnivåer pressar ner lönerna, samtidigt som planerade reformer tas tillbaka. Lagförslag om rätt till heltid och handlingsplan för jämställda löner har dragits tillbaka. Utbildningsvikariat slopas, plusjobben tas bort och möjligheter för vuxna att studera kommer i praktiken att upphöra i takt med minskade bidrag till skolor och studerande.
Arbetslivsinstitutet som bl.a. bedriver viktig forskning om arbetsmiljö, jämställdhet och integration läggs ner. Arbetsmiljöverket som har till uppgift att förbättra arbetsmiljön och minska riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetslivet och att förbättra arbetsmiljön kommer att bantas.
Barnfattigdomen ökar…
Vi ser inte att den ekonomiska politik som nu förs kommer att förändra detta faktum att en kvarts miljon barn idag lever i en fattig familj i ett så rikt land som Sverige.

VI SÄGER NEJ! Stärk kvinnors ställning på arbetsmarknaden!
Vi kräver:
• Återställ A-kassan
• Återinför vuxenstudiestödet
• Individualisera föräldraförsäkringen
• Utrota barnfattigdomen

Våld mot kvinnor ökar…..
Det strukturella våldet mot kvinnor kräver sina alldeles särskilda insatser för att kunna motarbetas och utplånas. Men först måste mäns våld mot kvinnor ses just som strukturellt. Våld mot kvinnor i hemmet kan inte jämföras med fylleslagsmål på krogen. Våldtäkt kan inte gömmas i samma statistik, och åtgärdsprogram, som rån och överfall mot män.
Vi kräver:
• kvinnomärkta jourmottagningar
• garanterat stöd till kvinno- och tjejjourer i hela länet
• länsgemensamt center för våldsutsatta kvinnor och barn

Jämställdhet bygger på mellanmänskliga relationer säger Reinfeldt, och inför skatteavdrag för hushållsnära tjänster, vårdnadsbidrag och skattelättnader för pappor i stället för höjda tak i föräldraförsäkringen.
Det är en tydlig och medveten politik högerregeringen nu genomför. En politik som vidtar åtgärder anpassade för marknadens behov av lågavlönad reservarbetskraft. En politik som förminskar ojämlikheten och lägger ansvaret på dig som individ. Jämställdheten skall tydligen numera vinnas genom personlig kamp mellan män och kvinnor.
 För 100 år sedan, 1907, organiserade arbetarkvinnor över hela USA strejker och möten för rösträtt och politiska rättigheter. Det blev upptakten till internationella kvinnodagen. I år startar vi ett upprop mot en kvinnofientlig politik från regeringen!

KVINNOKAMPEN LEVER!

Birgitta Lundkvist, Vänsterpartiet
Inger Olenius, Miljöpartiet de Gröna
Sofia Knöös, Socialdemokraterna
Birgitta Berg, S-kvinnor
Lena Johnsson, LO-facken
Inger Jacobsson, Syndikalisterna
Elina Birkehag, Ung Vänster
Marie Florin, Grön Ungdom
Viktor Zackrisson, SSU
Tjejjouren Lisa


 

Dela den här sidan:

Kopiera länk