• Hem
  • Topp 10 procent...
Vänsterpartiet

Topp 10 procent vinnare på Reinfeldts politik

Snart infinner sig halvtid med den borgerliga regeringen och det är ett faktum att klyftorna
växer med rasande fart. Sverige har blivit ett land där cancersjuka får betala skattesänkningar
och där barnfattigdomen ökar. Samtidigt får miljardären och byggherren Fredrik Lundberg
behålla 39 miljoner kr 2007 till följd av avskaffad förmögenhetsskatt.

 Topp 10 procent vinnare på Reinfeldts politik

Snart infinner sig halvtid med den borgerliga regeringen och det är ett faktum att klyftorna växer med rasande fart.  Sverige har blivit ett land där cancersjuka får betala skattesänkningar och där barnfattigdomen ökar. Samtidigt får miljardären och byggherren Fredrik Lundberg behålla 39 miljoner kr 2007 till följd av avskaffad förmögenhetsskatt.
Regeringen har dock visat sig ointresserad av att publicera några närmare granskningar av vilka fördelningspolitiska effekter deras reformer har. I budgetpropositionen för 2008
uttrycker regeringen sin vision för fördelningspolitiken: ”Fördelningspolitiken avser att
åstadkomma en fördelning som i något avseende betraktas som mer rättvis än den skulle ha blivit utan politiska ingripanden”. Med andra ord saknar regeringen visioner när det gäller rättvis fördelning.

För oss som vill motverka de ökande klyftorna är det viktigt att se vilka fördelningspolitiska effekter regeringens politik har haft hittills. SCB s officiella statistik för hushållens ekonomi 2008 kommer dock först 2010.  Vi har därför låtit Riksdagens utredningstjänst göra beräkningar med hjälp av FASIT modellen om hur inkomstutvecklingen sett ut för olika inkomstgrupper hittills under mandatperioden samt hur skattesänkningarna och regeringensövriga reformer fördelar sig över befolkningen.

Den rikaste tiondelen av Sveriges vuxna befolkning består 2008 av ca 700 000 personer. Två tredjedelar är män. De har enligt beräkningar i FASIT modellen fått en exceptionellt god inkomstutveckling under första halvlek med Reinfeldt. Samtidigt ökar inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män och antalet fattiga har ökat med 146 000 personer. De ökade klyftorna kan i huvudsak förklaras med regeringens politik.

Topp 10 procent får 5000kr mer per månad i nettoinkomst jämfört med 2006
42 procent av den reala inkomstökningen
28 procent av regeringens samlade reformer
26 procent av de totala skattesänkningarna som påverkar individers inkomster
63 procent av avskaffad förmögenhetsskatt
29 procent av förändrad fastighetsskatt
17 procent av jobbskatteavdraget

Män gynnas på bekostnad av kvinnor
58 procent av regeringens samlade reformer går till män
57 procent av de totala skattesänkningarna som påverkar individers inkomster går
till män
56 procent av den avskaffade fastighetsskatten tillfaller män
60 procent av den avskaffade förmögenhetsskatten tillfaller män

Män gynnas av jobbskatteavdraget eftersom män oftare har högre inkomster
Samtidigt ökar fattigdomen
146 000 fler fattiga på två år
De 30 procent med lägst inkomster har inte ens fått en hundralapp mer i månaden
sedan 2006
Barnfattigdomen bland barn med ensamstående föräldrar fördubblas från 15 till 27
procent

Dela den här sidan:

Kopiera länk