• Hem
  • Vi prioriterar ...
Vänsterpartiet

Vi prioriterar välfärden!

Det ändrade budgetförslaget inför 2013 innehåller ökade satsningar på Skid-VM 2015, Södra Centrum/Resecentrum, de små hoppbackarna, bergbana etc. Detta leder till att satsningar på barnomsorg, skola och äldreomsorg får stryka på foten och senareläggs. Någonting som Vänsterpartiet inte kan acceptera.

Falun är inte Oslo, kostnaderna för Skid-VM kommer att drabba skattebetalarna under mycket lång tid framöver. Vänsterpartiet gick med på 80 miljoner kronor i investeringar till Skid-VM i samband med att det rödgröna samarbetet inleddes, en summa som har passerats sedan länge och detta bekymrar oss.

Nödvändiga investeringar i välfärden såsom en nybyggd grundskola i Hälsinggården, förskola i Slättaskogen, renovering av Bjursåsskolan och nyproduktion av omsorgsboenden trycks ut ur den tidigare överenskomna budgeten och skjuts på framtiden. Dessutom fortsätter nedmonteringen av gymnasieskolan som leder till fortsatt oro bland elever och personal. Vi är även bekymrade över att sjukskrivningarna ökar vilket vi kopplar samman med den ständiga ekonomiska oron som sparkraven i välfärdsverksamheterna orsakar.

Från Vänsterpartiets sida vill vi i långt högre grad prioritera välfärden och kan därför inte ställa oss bakom en budget som går stick i stäv med vad vi en gång varit överens om i det rödgröna samarbetet. Vi är öppna för fortsatt samarbete och står fast vid våra tidigare rödgröna överenskommelser och hoppas att S och Mp är villiga att göra det också.

Vänsterpartiet är berett att fortsätta ta ansvar för kommunmedborgarnas skattepengar, därför varnar vi för denna lyxfälla som Falu kommun verkar vara på väg in i med öppna ögon.

 

Uppdatering:
Intervju med Kicki Stoor i Radio Dalarna

Intervju med Daniel Riazat i GävleDala

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk