• Hem
  • Om vallöften oc...
Vänsterpartiet

Om vallöften och skolan

S+Mp+C:s budget kommer slå mycket hårt mot skolan. Nedskärningar som resulterar i fler barn per årsanställd skulle vara förödande för förskolans verksamhet, resultat och måluppfyllelse. Detta går stick i stäv med vallöften från samtliga tre partier.(Mp ville ha fler vuxna i skolan, att barngruppernas storlek ska minska och pedagogtätheten öka, S lovade satsning på skolan” med minskade klass och gruppstorlekar i lägre åldrar, att öka lärartätheten genom att anställa fler förskolelärare, lärare och specialpedagoger och C framhävde att antalet vuxna per barn i förskolan ska öka).Grundskolan får enligt Lärarförbundets årliga undersökning redan 266:e minst resurstilldelning för undervisning av Sveriges 290 kommuner. Lärarbristen börjar märkas. Båda lärarfacken uppger att personalen redan är mycket hårt pressad. Pedagogiska luncher plockas nu bort, vilket innebär minskat stöd för barnen i matsalen, med risk för framtida psykosocial ohälsa och utanförskap.Måltiden är en viktig del av elevernas arbetsdag i skolan. Är detta en attraktiv skolkommun, som C lovade inför valet?Det vore att svika framtida generationer, yrkeskåren och väljarna att inte satsa på de vallöften man gjort, efter lång tids väntan (gång på annan).Vi vet att pengar finns i Falu kommun om den centrala bufferten tas i anspråk och vi är beredda att minska kommunens överskott från 2 till 1 procent. Dessutom finns det medel från den så kallade vinsten från skid-VM.

Anton Ek

Barn- och utbildningsnämnden, Vänsterpartiet Falun

Källa: Om vallöften och skolan

Dela den här sidan:

Kopiera länk