• Hem
  • Martina om Kult...
Vänsterpartiet

Martina om Kultur- och fritidsnämnden 29 jan 2015

Återkoppling kultur och fritidsnämnd!

Nu ska jag försöka sammanställa nämndmötet jag var på torsdagen den 29:e januari.

Jag tycker att mötet gick bra och jag försökte ställa de flesta frågor som vi diskuterat

på kommunala gruppen.

  •  Vi fick intressant information från enhetscheferna om de olika verksamheterna. Vid

informationen framkom bland annat att kommunens fritidsgårdar är belägna i Grycksbo,

Enviken, Svärdsjö, Näs, Norslund, Gruvriset. Det finns även andra fritidsgårdar som är

föreningsdrivna.

  • Jag biföll i frågorna angående att bevilja hyreskostnad för glaskonstnärerna som ska flytta

till Falu gruva, i frågan om att ge bidrag till nya pukor till dalarnas symfoniorkester och

även gällande att äska pengar från kulturpotten till stora scenen.

  • Avslutningsvis diskuterades frågorna som jag ställde kring planerna för ishallar och

överbyggnaden av uterinken på Lugnet.

Ha det fint!

Hälsningar Martina Baggström,

martina blogg

Dela den här sidan:

Kopiera länk