• Hem
  • Lyckat möte med...
Vänsterpartiet

Lyckat möte med Jens Holm

Jens Holm gav en mycket bra information om vad som måste ske för att rädda våran planet.

Jens började kvällen med att visa bilder och informera om sin resa till Grönland i slutet av Augusti mycket allarmarande om att isen smällter så fort att inuiterna har blivit dom första klimat flycktingarna när dom måste flytta från sina fasta boplatser in till tätorten eftersom dom inte längre kan använa isen som transportväg för att försälja sin produkter och fisk med innebörd att dom inte längre har något egentligt levebröd

kvällen fortsatte med info om EU.s arbete med klimatfrågan, mer eller mindre lyckade, allt från motorvägsbyggnads subventioner till utsläppsrätter som helt styrs av den inre  marknadens kapitalfundamantalism

Jens tog även upp miljöproblematiken med köttindustrierna eftresom dom står för ca 30% av den globala uppvärmningen så måste vi äta mer vegetabilisk måltider som enligt mitt tycke är ett bra sätt att som enskild medmäniska ta sitt ansvar för att motverka klimatförändringarna

kvällen avslutades med en frågestund där många bra frågor ställdes med bra svar frågorna handla mycket om hur vi som vånsteorganisation ska få med alla dessa problem på agendan på ett trovärdigt sätt samt hur vi ska bli en motvikt mot den marknadsliberala kapitalistiska världsordningen

 

 

Krister Andersson

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk