Lyckat firande under första maj!

Ett 150-tal glada (men med det politiska klimatet missnöjda) vänsteranhängare promenerade Faluns gator fram i ett vackert förstamajtåg under onsdagseftermiddagen. Paraden utgick från Geislerska parken och avslutades i densamma med ett bejublat tal av Kommunal Dalarnas ordförande Malin Ragnegård. Många samlades senare i Gamla Elverkets lokaler och avnjöt soppbuffé, fina musikaliska framträdanden av bland andra Falu Fredskör och inspirerande tal av bland andra Vänsterpartiets Patrik Andersson.

En mycket lyckad förstamaj