• Hem
  • Logik, bortom a...
Vänsterpartiet

Logik, bortom all räddning

Idag på kommunstyrelsen behandlades Vänsterpartiets motion om att satsa på kostnadsfria och moderna IT-verktyg. Motionen tog som exempel upp Google Apps for Education (GAFE) men föreslog att Falu kommun skulle ta det strategiska beslutet att teckna avtal med en leverantör som kunde erbjuda ett likvärdigt IT-system som i likhet med GAFE är kostnadsfritt både vad gäller licensiering och support. Att skolan är i behov av denna typ av IT-verktyg står det inget tvivel om, men de äger inte frågan om kostnaden eftersom det är serviceförvaltningen som beslutar om avtalstecknandet, medan det är skolan som får betala priset.
Att bifalla denna motion skulle inte bara utöka de pedagogiska möjligheterna, det skulle också uppskattningsvis ge skolan i nuvarande system en besparing på ca 10 Mkr. Majoriteten valde att besvara motionen, genom att hänvisa till att en genomlysning just nu pågår.
Att i ljuset av den ekonomiska situation som majoritetens budget försatt skolan i, inte bifalla vår motion känns obegripligt, eftersom ett bifall hade skärpt kravet på ett för kommunen kostnadsfritt alternativ. Det har hänt att man bifallit motioner förr, trots att arbetet som motionen föreslår redan påbörjats, senast var Kristdemokraternas motion om att ta bort delade turer, något som 2010´s års majoritet redan tagit beslut om. Detta gör att jag anar ugglor i mossen, vad är problemet, vad är det man inte vill bifalla? Jag misstänker tyvärr kostnadseffektiviteten förslaget innebär. Varför? Det finns inga logiska argument, mest svepskäl som, vi bör inte göra si, vi bör inte göra så. Vi gav er chansen att minska skolans sparbehov från 20 till 10 miljoner, men nu verkar det som om ni av ren princip valt att undanhålla skolan den räddningen.

Dela den här sidan:

Kopiera länk