• Hem
  • Kvinnokamp och ...
Vänsterpartiet

Kvinnokamp och kämpande kvinnor

DU KVINNA SOM OROAS ÖVER DIN OCH ANDRA KVINNORS EKONOMISKA OCH SOCIALA SITUATION MED EN HÖGERLEDD REGERING:

KVINNOKAMP- och KÄMPANDE KVINNOR

DU KVINNA SOM OROAS ÖVER DIN OCH ANDRA KVINNORS EKONOMISKA OCH SOCIALA SITUATION MED EN HÖGERLEDD REGERING:

 

Kom med i en kvinnogrupp!

 

Vart kan kvinnokampen föras? Vilka är de viktiga frågorna att skapa opinion kring? Hur bedriver vi kvinnokamp idag? Och med vem?

Det är några frågeställningar, som vänstern i Falun kommer att ta sig an som det ledande feministiska partiet! Vi tar därför initiativ till bildandet av en kvinnogrupp för att fördjupa oss i dessa frågeställningar.

Kvinnokampen har kommit på undantag i debatten, i parlamenten och i den dagliga verkligheten med ökat kvinnovåld, tudelad arbetsmarknad, deltidslöner m.m

Samhällsutvecklingen med en alltmer individualisering och egoism, där "ensam är stark" råder har inneburit stor förskjutning av den politiska fokusen. Det har tyvärr också påverkat inriktningen av den feministiska kampen, som alltmer kommit att utgå från individuella upplevelser och behov. De stora kollektiva kvinnofrågorna och den kamp som bedrivits har därmed kommit i skymundan, trots att vi är många som är överens, och delar grunden i analysen av ojämlikheten mellan könen.

 

Många kvinnor känner sig idag väldigt besvikna över den vändning som debatten har tagit. Man tycker inte att diskussionen på något sätt leder till något hopp om förändring av de villkor, som handlar om den pressade situationen på arbetsmarknaden (oftast den offentliga sektorn), osäkra anställningar, försörjningsförmågan, tillgången till adekvat hälso- och sjukvård, oron och ansvaret för barnen, oron över föräldrarnas omsorg.

Idag vilar det största ansvaret för barnen, ungdomarna och för omsorgen av föräldrarna på kvinnorna. Arbetslösheten för kvinnor är hög, ofrivilliga deltidsanställningar vanligt, ungdomsarbetslösheten stiger, alltfler ungdomar klarar inte skolgången, barnfattigdomen i Sverige ökar, alkoholmissbruk och därmed våld och kvinnomisshandel ökar. Service saknas för de äldre och därmed upplever många en otrygghet som vanligtvis får till följd att kvinnorna tar ansvaret och omsorgen även för de gamla föräldrarna.  Det går inte att bortse från detta faktum, att jämställdheten är det som får stryka på foten med brister i välfärden, arbetsmarknadsutvecklingen och med en borgerlig politik står ytterligare försämringar för arbetarkvinnor att vänta. Alltså är det själva förutsättningarna som måste förändras för att jämlikhet mellan män och kvinnor skall kunna uppnås.  Den förändringen måste ha sin utgångspunkt i den verklighet som är avgörande för kvinnoflertalet.

 

Några frågor att diskutera och ta fram fakta kring när det gäller vår kommun och vårt län kan vara:

¬    Jobb- utbildning – försörjning – villkor konkret.

¬    Föräldraförsäkring kontra vårdnadsbidrag

¬    Kvinnors hälsa

¬    Ungdomars situation; sexualisering, ätstörningar, skola, barnomsorg

¬    Missbruk och våld

 

De andra frågorna rör de kämpande kvinnorna:

HUR SKALL VI FÅ KVINNOR ATT FORTSÄTTA SITT ENGAGEMANG I POLITIKEN?

UNDER VILKA FORMER?

VILKA FRÅGOR, KAN FÅ KVINNOR ATT VÄXA I STÄLLET FÖR TYSTNA?

 

Vänsterpartiet och flera andra partier/organisationer, tappar på flera håll de flesta medlemmarna just bland kvinnor Det manar till eftertanke och arbete fram till nästa val att försöka ändra på denna trend med det avtagande engagemanget.

 

VI VÄLKOMNAR NU DIG SOM VILL VARA MED I EN KVINNOGRUPP FÖR ATT TILLSAMMANS DISKUTERA DESSA OCH ANDRA FRÅGESTÄLLNINGAR SOM RÖR KVINNOKAMPEN OCH DE KÄMPANDE KVINNORNA!

 

Kontakt och intresseanmälan:

Birgitta Lundkvist

[email protected]

023 253 68, 070-526 90 82

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk