• Hem
  • It ain't over t...
Vänsterpartiet

It ain’t over til it’s over!

Fullmäktige är det högst beslutande organet i Falun. Det är där de viktigaste frågorna lyfts, det är sista instans innan verkställande. De flesta frågor behandlas i nämnder och utskott, men de som innebär större ekonomiska konsekvenser eller är av principiellt känslig karaktär måste upp till fullmäktige för beslut. Från några ledamöter i Fullmäktige har på senaste tiden hörts muttrande över att debatten tar för lång tid, eller att det inte är någon mening med debatt eftersom folk redan bestämt sig och kommer vägra att ändra uppfattning, hur fel de än må ha. För mig är det detsamma som att låta demokratin kapitulera. De frågor som kommer upp i fullmäktige ska diskuteras, ställningstagande ska möta varandra och det är ens plikt som folkvald ledamot att göra detta.
På samma sätt som ledamoten enligt min åsikt är skyldig att ta in, väga och värdera vad som sägs ifrån talarstolen. Om argumenten som framförs mot min sak är starkare än mina egna, bör jag vara beredd att omvärdera mina ställningstagande.
Men jag förstår om det är hårt, särskilt om tillhör den styrande majoriteten, för skulle du ge efter, för att du faktiskt tycker att en annan ståndpunkt är bättre än den du hade med dig in. Då kan du räkna med repressalier för din olydnad och illojalitet. Lojalitet är viktigare än det bästa beslutet. Jag delar inte den bilden! It ain´t over til it´s over!
Ett beslut är inte klart förrän klubban har fallit, men jag förstår att många inte är nöjda förrän debatten helt har tystnat.

Dela den här sidan:

Kopiera länk