• Hem
 • Rösta på Vänste...
Vänsterpartiet

Rösta på Vänsterpartiet i valet!

Ett jämlikt samhälle är bättre för ALLA!

 

Rösta på Vänsterpartiet!

För ett rättvist och solidariskt Falun

 (V)i vill bygga detta tillsammans med er!

Där framtiden börjar i en skola för alla!

Där:

 • Eleverna har en trygg och stimulerande arbetsmiljö
 • Det finns fler lärare i grundskolan
 • Det satsas mest på elever som behöver det bäst
 • Närproducerad och lokalt tillagad mat serveras
 • Det jobbas aktivt för jämställdhet och integration
 • Elevdemokrati finns på riktigt

Där människors behov står i centrum – vård och omsorg måste få kosta!

Där:

 • Behoven ska styra de kommunala insatserna
 • Inga privata vinstuttag förekommer inom vård och omsorg
 • Lokaler för aktiviteter och samvaro ska finnas
 • Mat inom barn- och äldreomsorg tillagas lokalt och dagligen

Bygg Falun tillsammans med (V)

Där rättigheten till en billig och bra bostad är en självklarhet!

Där:

 • Det byggs billiga, bra och klimatsmarta hyresrätter i hela kommunen
 • Deltagarboende som måste byggas inför Skid-VM skall senare kunna användas som hyresrätter för kommuninvånarna

Där kollektivtrafiken är tillgänglig för alla!

Där:

 • Bussturerna täcker landsbygden och går oftare
 • Fler bussar går på kvällar och helger
 • Nolltaxa är det långsiktiga målet. För ungdomar och pensionärer ska det bli gratis under mandatperioden

Där en meningsfull fritid är möjlig för alla!

Där:

 • Billiga lokaler för kultur och idrottsverksamhet finns ute i bostadsområdena
 • Fritidsledarna är fler och välutbildade
 • Ungdomarna är med och utformar sin egen fritidsverksamhet
 • Skid-VM inte får hindra andra angelägna projekt. Lugnets simhall och isanläggningar skall upprustas

Bygg Falun tillsammans med oss!

Vår (V)ärdegrund

Vår grundsyn är att varje människa är en ansvarsfull samhällsmedborgare som gärna ingår i ett kollektivt system där de som har det bättre kan dela med sig till mindre lyckligt lottade. Detta är möjligt i ett samhälle där det råder ett socialt klimat av givande och tagande. ALLA ”tjänar” på ett jämlikt samhälle!

Villkoren för varje individs framtid ska inte vara beroende av kön, ekonomisk eller social bakgrund utan vara baserat på allas lika värde.  ALLA behövs – arbete åt ALLA! Lika villkor för alla innebär en rättvisa anpassad efter medborgarens behov och förutsättningar.

Världens klimat och miljö är en grundläggande livsförutsättning. Därför måste samhället, vi gemensamt, ta ansvar för en hållbar utveckling som inte styrs eller bromsas av marknadens drivkrafter.

Samhället är till för medborgaren, för oss alla! Staten har inget egenvärde utan är en konstruktion för att underlätta fördelningen av samhällets resurser.

Vi ÄR samhället!

Rösta på Vänsterpartiet för ett rättvist och solidariskt Falun!

www.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet Falun, Ölandsgatan 12 D, Falun. Mobil: 070-824 64 53

Dela den här sidan:

Kopiera länk