• Hem
  • Erbjud alla nya...
Vänsterpartiet

Erbjud alla nyanlända elever en bärbar dator

dator


Falun tar nu emot många nyanlända barn och ungdomar. Mycket glädjande att vi solidariskt ställer upp, och vi gör det bra via bland annat Centrum för flerspråkighet. Det är mycket nytt som ska läras, och vi alla blir stora vinnare om det nya språket kan läras in snabbt. Den lärarledda undervisningen är högkvalitativ, men hur gör en elev som vill lära sig mer mer mer, fort fort fort, även under kvällar, helger och lov? En elev som kommit igång med sitt nya språk, men plötsligt tvingas till paus. En elev som vill och behöver utsättas för mycket svenska även utanför klassrummet. Erbjud alla nyanlända en bärbar enhet (chromebook förslagsvis, alternativt iPad) från dag ett, fulladdad med pedagogiska resurser; fantastisk talsyntes, översättningsappar, läsförståelse, texter, videoklipp och kommunikationsmöjligheter. Det är ett extremt effektivt och billigt sätt att snabba på inlärningen ordentligt, och med en kompetent pedagogisk molntjänst (läs: GAFE) kan läraren administrera en mycket effektiv undervisning åt eleven även när den inte är i skolan. Elever i gymnasieåldern får redan från start en egen dator, utvidga detta att snarast även gälla de yngre. Digital litteracitet är en nyckelkompetens för framtiden, låt skolan vara kompensatorisk (jag önskar bland annat därför att alla elever i Falun tilldelas en egen enhet när förvaltning och nämnd insett vikten av digiala hjälpmedel och digitalt kunnande). Extra pengar för flyktingmottagande tilldelas nu, öronmärk dem.

Anton Ek
Barn och utbildningsnämnden

Läs insändaren på Dalademokraten.se: www.dalademokraten.se/opinion/insandare/erbjud-alla-nyanlanda-en-barbar-dator

Läs insändaren på DT.se: www.dt.se/opinion/insandare/satsa-pa-digital-sprakinlarning

Dela den här sidan:

Kopiera länk