• Hem
  • En dator till v...
Vänsterpartiet

En dator till varje grundskoleelev

Falu kommun bör för sina skolformer ha som ambition att erbjuda en tidsenlig utbildning som ger elever lust att lära och förutsättningar att få arbete i en föränderlig framtid. Elever måste därmed få tillgång till tidsenliga lärverktyg.
Vänsterpartiet Falun har drivit frågan om att införa kompetenta molntjänster för skolan i form av Google Apps for Education. Nu är det dags att ta nästa steg; en dator till varje elev även i grundskolan. Läs hela motionen här: vfalun.se/endatorperelev

endator2

Dela den här sidan:

Kopiera länk