• Hem
  • Efter vinterns ...
Vänsterpartiet

Efter vinterns stora plogningshaveri – Ta tillbaka plogning i egen regi.

Efter vinterns veritabla haveri vad gäller snöröjning i Falun anser vi i Vänsterpartiet att det är hög tid att ta tillbaks en sådan grundläggande och fundamental samhällsservice i egen regi. Här är motionen som lämnades in under kommunfullmäktige torsdagen den 8 februari:

Efter vinterns stora plogningshaveri – Ta tillbaka plogning i egen regi.

Plogningen av Falu kommuns gator, cykelvägar och trottoarer har under flera år inte uppfyllt de krav som medborgarna rimligen kan förvänta sig av Falu kommun.

Vinterns erfarenheter vittnar om gator, med så djupa spår att manövreringsmöjligheten för bilar stundtals varit nära på obefintlig. På flertalet ställen har snövallar plogats upp på trottoarer så att dess helt har försvunnit under vallen. Vid nästa snöfall breddas vallarna och körfältet krymper ytterligare. Även plogningen av cykelbanorna har varit bristfällig och ibland vid korsningar avslutats med en snövall över vilken cykeln måste lyftas. Olämpligheten och de uppenbara faror som det innebär att äldre med rullatorer, mammor eller pappor med barnvagnar eller lågstadieelever på väg till sin skola, vissa sträckor tvingas ut på vägen tillsammans med bilburen trafik, är uppenbar.

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden informerades den 24 januari 2018 om hur plogningen fungerat i vinter och redogjorde för omständigheterna kring hanteringen. Efter den redovisningen går det att dra följande slutsatser:

Att upphandla och inneha nödvändig kontrollapparat för att säkra att avtalet uppfylls saknar rimlighet. Därför föreslår vi fullmäktige att besluta:

  • Avsluta avtalet för plogning och vägskötsel fortast möjligt.
  • Ta över utförandet utav dessa uppgifter och förlägga dessa uppgifter på lämplig kommunal förvaltning

Dela den här sidan:

Kopiera länk