• Hem
  • Dela projektet ...
Vänsterpartiet

Dela projektet Resecentrum/Södra centrum

Liksom investeringarna på Lugnet stiger ohämmat inför Skid-VM 2015, ökar beloppen oroväckande även för Resecentrum och Södra centrum, när post för post läggs till. Om det är befogat eller ej är omöjligt att bedöma, när inte en totalkostnadskalkyl tagits fram och kunskaper saknas om vad som ingår och inte ingår.

Utbyggnaden av Södra centrum är en stadsbyggnadsuppgift medan Resecentrum består i en busstation, där man byter mellan bussar eller buss och tåg vid den gamla järnvägsstationen. När nu ekonomin är mycket ansträngd på grund av satsningarna på Skid-VM anser Vänsterpartiet att det räcker med att bygga bussterminalen tillsammans med den så kallade knutpunkten i direkt anslutning till den befintliga järnvägsstationen. Det kan ske utan att det befintliga vägnätet behöver läggas om. Stadsbyggandet med nya gator, byggnader och park i Södra centrum kan vänta några år tills skattebetalarna i Falun hunnit hämta sig efter VM-utsvävningarna. Det nu 50-åriga infartsdiket för Korsnäsvägen kan vi leva med några år till.

Det är fullt möjligt att infoga Resecentrum utan att ändra i det befintliga vägnätet. En samlad bytespunkt blir både billigare och bekvämare än det utspridda resecentrum, som finns i kommunens planer.

 

Pia Persson (Ordf. Faluvänstern)

Kicki Stoor (Gruppledare Faluvänstern)

Marie Arvidsson (V-representant samt vice ordf. Trafik- och fritidsnämnden)

Dela den här sidan:

Kopiera länk