• Hem
  • Del 2 - Omvårdn...
Valplattform

Del 2 – Omvårdnad

I Falu kommuns verksamhetsplan står det att “I Falun har alla rätt till trygghet och hälsa”. Grunden till en god äldreomsorg är vår personal. Vi får allt fler äldre som kommer att behöva hjälp av utbildad personal men det kan bli svårt att rekrytera personal i framtiden till äldreomsorgen. Det spelar ingen roll hur mycket pengar som läggs på att bygga ett fint tak om grunden är dålig. För att vi ska få en äldreomsorg som lever upp till de värdegrunder som är beslutade i Kommunfullmäktige, måste det till fler händer i vården. Personalen kan inte springa fortare än vad de redan gör idag. Alla ska ha rätt till ett värdigt liv tills man dör.

Vänsterpartiet har inget emot privata alternativ inom äldreomsorgen. Det Vänsterpartiet är emot är välfärdsföretag som ägs av riskkapitalistbolag som delar ut pengar till aktieägare. Skattepengar som ska gå till välfärden ska inte hamna i miljonärers fickor.

 

Därför menar vi:

 

6 timmars arbetsdag – med bibehållen lön till samtliga vårdbiträden och undersköterskor som arbetar i äldreomsorgen

 

Du ska själv få önska var du ska bo som gammal och ha rätt till en boendeform som passar dig

 

Mindre arbetsgrupper inom hemtjänst och boenden

 

Ta bort “straffavgiften” i hemtjänsten

 

Utveckla Faluns kontaktcenter

 

Flera växelvårdsplatser, ökade möjligheter till rehabilitering.

 

6 timmars arbetsdag med bibehållen lön till samtliga vårdbiträden och undersköterskor som arbetar i äldreomsorgen.

Vi måste få stopp på den höga kostnaden för sjukfrånvaro. Vi måste behålla den personal vi har idag och få fler att vilja arbeta inom äldreomsorgen i framtiden. Detta kan man inte göra genom att minska personalstyrka, ha scheman med delade turer och arbete varannan helg. Vänsterpartiet Falun har därför budgeterat för 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön till samtliga vårdbiträden och undersköterskor som arbetar i äldreomsorgen.

Personal måste få  schemalagd arbetstid för dokumentation och planering av kommande arbetspass. Ingen vårdpersonal ska behöva ta med sig sin arbetsmobilen hem och dokumentera på sin fritid. Arbetsmobilen ska lämnas kvar  i grupplokal för laddning till nästa arbetspass. Det måste även finnas tillräckligt med tid för planering och schemaläggning och personalen måste även få en fortlöpande utbildning.

 

Du ska själv få önska var du ska bo som gammal och ha rätt till en boendeform som passar dig

För att bryta ensamheten behövs det flera olika boendeformer. Till exempel boenden som seniorboende, ett trygghetsboende med tillgång till gemensamma lokaler som kan användas till olika aktiviteter. Vi behöver även bygga ut äldreboende för hög omvårdnad och  demensboenden. Idag då det finns för få demensboenden så blandas människor med bortfall i minnesfunktionen med övriga äldre som har andra funktionsnedsättningar. Detta är inte humant. Alla människor ska ha rätt att få känna trygghet, även som gammal.

 

Lagen om valfrihet (LOV) slår fel. Många äldre vet inte att de kan välja sitt boende. Utan ett aktivt val får man automatiskt en privat utförare. Detta gäller både våra boenden och hemtjänsten. Här behöver våra äldre få bättre information.

Vi måste också få stopp på att man hamnar sist i kön till ett boende om man tackar nej till det förslag som kommunen ger. Alla ska ha rätt att få bo där man känner sig hemma och har nära till anhöriga och vänner.

 

Mindre arbetsgrupper inom hemtjänst och boenden

I kommunens verksamhetsplan står det att “I Falun har alla rätt till trygghet och hälsa”

Det vi ser idag är att det blir tvärt om. Våra äldre känner sig idag isolerade och ensamma. Denna isolering får vi inte “bota” med mediciner, robotar eller frivilliga ideella verksamheter.

Äldre med hemtjänst får hjälp av flera olika personer i veckan. Vi måste skapa mindre arbetsgrupper så att våra äldre blir tryggare med sin hemtjänstpersonal. Med mindre arbetsgrupper så upptäcker personalen i tid om en äldre mår dåligt, får sämre aptit med mera.

Det är viktigt att äldre inte ska behöva känna att de är en belastning för samhället.

 

Ta bort “straffavgiften” i hemtjänsten

Vi måste få bort “straffavgiften” som majoriteten införde 2017. En avgift på 150 kronor läggs nu på den ordinarie hemtjänsttaxan om man inte avbokar ett besök 24 timmar innan det schemalagda hemtjänstbesöket ska utföras. Detta gör att det blir svårt för anhöriga att våga planera någon aktivitet för sina sjuka äldre. Personer med hemtjänst blir “fångna” i sitt hem och alla möjligheter till spontana aktiviteter försvinner. Inte ens en ung och fullt frisk person kan alltid planera sitt liv 24 timmar framåt och komma ihåg att boka om sitt ‘livsschema’ i förväg. Hur kan vi då kräva det av de äldre?

 

Utveckla Faluns kontaktcenter

En del av kommunens kontaktcenter flyttar sin verksamhet till Kulturhuset tio14. Där ska det finnas en möteslokal för äldre på dagtid. På kontaktcentret vore det lämpligt att den nyinrättade tjänsten som demenssköterska förläggs på halvtid. Att kunna nå en kunnig demenssköterska utan att behöva beställa tid skulle vara till stor nytta för äldre och deras anhöriga. Här skulle även Faluns anhörigkurator kunna finnas.

Önskan är att kommunen anställer ytterligare en kurator på heltid. En kurator som kan hjälpa kommuninvånare som inte har några anhöriga En kurator som kan se till att kontakterna med bland annat kommun/landsting/försäkringskassa/pensionsmyndigheten fungerar utan glapp när man inte har ork att klara detta på egen hand. På så vis minimeras risken att hjälptagare ska hamna “mellan stolarna” den dagen de inte själva kan be om hjälp. En kuratorstjänst dit kommuninvånare kan larma om de misstänker att någon far illa. Kurator kan då se till att rätt insats sätts in.

 

Flera växelvårdsplatser, ökade möjligheter till rehabilitering

Vi måste skapa fler växelvårdsplatser. Med fler växelvårdsplatser kan vi avlasta våra anhörigvårdare som gör ett helt fantastiskt arbete i det egna hemmet. Som anhörigvårdare ska det vara en självklarhet att man kan lita på kommunens omvårdnad då man själv som anhörig behöver vila upp sig.  

Det ska även finnas valmöjligheter då det gäller rehabilitering. Rehabilitering ska kunna fås på ett korttidsboende eller i det egna hemmet. Allt för att få ett så bra rehabiliteringsresultat som möjligt.

Del 3 – Utbildning och barnomsorg

Dela den här sidan:

Kopiera länk