• Hem
  • Därför ska elev...
Vänsterpartiet

Därför ska eleverna i grundskolan få egen dator

tova2

Nämnden röstade nyligen nej till Vänsterpartiets motion om att eleverna i grundskolan ska tilldelas en dator vardera. Här listar jag 10 argument för varför fullmäktige bör rösta ja istället.

1: Strukturerad undervisning genomförs bäst när eleverna alltid har tillgång till de verktyg de behöver.

2: Skolan har nu fått fantastiska system för att arbeta digitalt – tilldela eleverna även de fysiska verktygen för det.

3: Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag att släta ut socioekonomisk ojämlikhet.  

4: Skolan ska vara jämlik, lokalt och nationellt. Redan 2013 låg fler än 250 kommuner i startgroparna för en-till-en-satsningar. Även inom kommunens gränser är skillnaderna stora.

5: Skolverkets föreslår att alla elever i den obligatoriska skolan ska ha en egen enhet inom tre år. Det är läge att tillmötesgå redan nu.

6: Lärare ska inte tvingas bära runt på (i mängd väldigt tunga) klassuppsättningar datorer och lägga dyrbar elev- och planeringstid på att administrera, ladda och organisera dessa.

7: En egen enhet möjliggör för eleven att få stöd i sitt arbete av lärare även under arbetet med olika hemuppgifter.

8: Politiskt ledarskap är viktigt i sådana här satsningar. Nu har kommunfullmäktige chansen att påvisa vikten av detta samt även ge skolan och dess rektorer välbehövligt stöd.

9: Den tidskrävande kopieringen och dess stora kostnader minskar drastiskt.

10: Användandet av digitala hjälpmedel kommer öka och underlätta arbetet i skolan allt mer. Var på tå nu, Falun.

/Anton Ek, Barn- och utbildningsnämnden.

Dela den här sidan:

Kopiera länk