• Hem
  • Chavez uppmanar...
Vänsterpartiet

Chavez uppmanar världens kvinnor att gripa det politiska rodret

Desto snabbare ni organiserar er och intar maktpositioner, desto större kraft kommer ni att få för att åstadkomma de förändringar era länder behöver.

 

Chavez uppmanar världens kvinnor att gripa det politiska rodret
Desto snabbare ni organiserar er och intar maktpositioner, desto större kraft kommer ni att få för att åstadkomma de förändringar era länder behöver.
Orden smattrade fram när en bejublad Hugo Chavez Frias talade inför hundratals ombud som representerade 219 olika kvinnorörelser i världen på den 14:e kongressen för den Internationella Demokratiska Kvinnofederationen, FDIM. Venezuelas president försäkrade de församlade kvinnorna att i den Bolivarianska revolutionen har de allt stöd för att världens kämpande kvinnor går framåt i sin kamp, skuldra vid skuldra med männen som delar samma politiska mål om en bättre värld och lika rättigheter mellan män och kvinnor. Mödrarna från Plaza de Mayo kramade rörda om den revolutionäre venezuelanske statschefen.
Han uppgav samtidigt att den demokratiska och antiimperialistiska process som inleddes i december 1998 fortfarande har mäktiga fiender. Samma dag som Chavez talade på kvinnointernationalens kongress i Caracas hyllades de människor som föll offer den 11 och 12 april, 2001 när Chavez störtades i en statskupp ledd av representanter för generalstaben, arbetsgivarföreningen Fedecamera samt den maffialiknande landsorganisationen CTV. Men den revolutionära processen hade slagit rot i Venezuelas fattiga och 47 timmar senare återinsattes han på sin presidentpost efter att miljoner venezuelaner rest sig mot diktaturen som erkändes av USA, El Salvador och Internationella Valutafonden. EU spelade som vanligt en tvivelaktig roll och uppmanade den nya kuppjuntan av utlysa val till parlamentet, när det handlade om att isolera den kuppjunta som hade krossat demokratin.
Chavez försäkrade inför den internationella kvinnokonferensen att ”i Venezuela kommer vi inte att stänga tevekanaler utan mer riktigt återerövra en koncession av en öppen kanal för att skapa en verklig tevekanal värd namnet folkets kanal, som de politiska byråkraterna i Sverige kallar ”Public Service”. Chavez refererade till den privata radio- och tevekanalen RCTV som spelade rollen av offentlig organisatör av statskuppen den 11 april 2002.
Beslutet att inte förlänga koncessionen för RCTV har mötts av jubel hos folket medan den venezuelanska oligarkin helt logiskt skriker i sällskap med SIP, det interamerikanska pressällskapet, det antikommunistiska sällskapet av massmediaägarna på den amerikanska kontinenten som följdriktigt har sitt högkvarter i Miami.
När SIP höll sitt årliga möte, denna gång i Cartagena de las Indias i Colombia, höll Colombias maffiapresident Alvaro Uribe en avskedsmiddag med topparna av SIP som sponsrades av det amerikanska gruvföretaget Drummond. Det är samma USA-bolag som nu ställs inför rätta för att ha betalat 214.000 dollar för att mörda de tre främsta fackföreningsledarna inom gruvfacket i Colombia till de paramilitära dödsskvadronerna AUC, samma dödsskvadroner som mottog 1,4 miljoner dollar av ett annat mer ökänt USA-bolag, Chiquita Brands International, fram till 1970 United Fruit Company, ansvarig för blodbadet i december 1928 i norra Colombia då armén öppande eld mot 3000 bananarbetare med familjer. Eller som organiserade invasionen och statskuppen mot Jacobo Arbenz 1954 i Guatemala som hade exproprierat United Fruits outnyttjade marker i en omfattande jordreform.
Inför jublande kvinnokämpar i Caracas uppmanade Chavez kvinnorna att inte bara samlas i kongresser utan gå ut i konkret strid för sina rättigheter

Dela den här sidan:

Kopiera länk