• Hem
  • Bygg Falun till...
Vänsterpartiet

Bygg Falun tillsammans med (V)

Bygg Falun tillsammans med (V)

 

 

 

 

Där framtiden börjar i en skola för alla!


Där:
– Eleverna har en trygg och stimulerande
arbetsmiljö
– Det finns fler lärare i grundskolan
– Det satsas mest på elever som behöver det bäst
– Närproducerad och lokalt tillagad mat
   serveras
– Det jobbas aktivt för jämställdhet och
   integration
– Elevdemokrati finns på riktigt

   Där en meningsfull fritid är möjlig för alla!


Där:
– Billiga lokaler för kultur och
  idrottsverksamhet finns ute i bostadsområdena
– Fritidsledarna är fler och välutbildade
– Ungdomarna är med och utformar sin egen
   fritidsverksamhet

Där kollektivtrafiken är tillgänglig för alla!


Där:
– Bussturerna täcker landsbygden och går oftare
– Fler bussar går på kvällar och helger
– Nolltaxa är det långsiktiga målet. För
   ungdomar och pensionärer ska det bli gratis
   under mandatperioden

Där rättigheten till en billig och bra bostad är en
självklarhet!

Där:
– Det byggs billiga, bra och klimatsmarta
 hyresrätter i hela kommunen

(V)i vill bygga detta tillsammans med er

Dela den här sidan:

Kopiera länk