Budget 2018-2020

Vänsterpartiet Faluns budgetförslag för åren 2018-2020.