• Hem
  • Årsmötet hos Vä...
Vänsterpartiet

Årsmötet hos Vänsterpartiet Falun

Vänsterpartiet Falun har hållit årsmöte. Lördagen den 28 januari samlades ett trettiotal av Faluns vänsterpartister i partilokalen.

Daniel Riazat, vår egen riksdagsman, utsågs till mötesordförande och ledde förhandlingarna. Thomas Nilsson, ordförande i Vänsterpartiet Falun, berättade om verksamheten under det gångna året, en diger redogörelse, samt om planerna för Faluvänstern det närmaste året med sikte på valåret 2018.

Vänsterpartiet sitter i opposition i kommunfullmäktige, trots det kan man se att våra röster gör skillnad i praktiken. Några av de frågor vi lyft och fått gehör för är satsning på kostnadseffektiva datasystem i skolan. Vi har också lyckats stoppa införandet av månatlig avgift för hjälpmedel för de som omfattas av LSS eller har psykiska funktionshinder, något som annars skulle ha drabbat människor med små levnadsomständigheter mycket hårt.

Vänsterpartiets motion om en eldriven fri ringlinje i Falun, vars syfte är att transportera bilresenärer från uppsamlingsparkeringar utanför centrum och på så sätt minska biltrafiken i centrum avslogs men motionen sådde ändå ett frö och Faluvänstern hoppas att denna fråga återkommer i Faluns planering. En ringlinje skulle också gynna handeln och de äldre som har behov av busstransport.

Under året som gått har Vänsterpartiet Faluns utåtriktade arbete bland annat innefattat Dala Pride, 1:a maj och Tantpatrullen, som arbetar för att väcka opinion för de pensionärer som har det allra sämst. Dessa är några av de frågor som ligger oss varmt om hjärtat. Vi har också varit medarrangör för flera manifestationer till stöd för våra flyktingar och genom detta även fått både nya vänner och medlemmar.

I Vänsterpartiets budget som är i balans finns satsningar på skolan, 6-timmars arbetsdag inom äldreomsorgen, satsning på fritidsgårdar och biblioteksverksamhet och också en välbehövlig ekonomisk förstärkning till socialnämnden.

Efter en paus med god linssoppa, smörgåsar och kaffe kunde vi styrkta fortsätta mötet med val av ny styrelse, revisor och ombud till ABF. Thomas Nilsson omvaldes till ordförande. Som styrelseledamöter valdes Mariana Rosén, Anton Ek, Malin Nissinen, Åsa Brolin och som ersättare Klara Hansson-Anselius, Daniel Magdic och Lena Hagbohm.

Styrelsen Vänsterpartiet Falun 2017: Mariana Rosén, Daniel Magdic, Malin Nissinen, Thomas Nilsson, Lena Hagbohm, Anton Ek, Åsa Brolin.

Mötet avslutades av mötesordföranden Daniel Riazat som gjorde en heroisk insats med att hålla styr på alla alla pratglada och engagerade vänstermedlemmar!

 
Vänsterpartiet Falun

gm Mariana Rosén /styr.sekr./[email protected]/073-026 83 99

Dela den här sidan:

Kopiera länk