• Hem
  • 100 deltagande ...
Vänsterpartiet

100 deltagande på 1:a maj firandet

Ett 80-tal deltagare tågade från holmtorget till gamla elverket(globen) där fler slöt upp under parollen byt politik-byt regering

Samling Vänster i Falun samlade ca 80 st i ett kort demonstrationståg till
Globen Gamla elverket där ytterliga slöt upp. Totalt ca 100 personer som efter
ett hälsningsanförande av Vänsterns ordförande Krister Andersson, lyssnade till
tal av Lena Olsson Riksdagskvinna för Vänsterpartiet, Birgitta Lundkvist
landstingspolitiker, Kifah Mohamad Irakiska föreningen, Göran Ehn
Syndikalisterna, Kjell Sundström Palestinagruppen, Elina Birkehag Ung
Vänster, Annsofi Sterio FI. Falu Fredskör medverkade liksom barn och ungdomar
från Bojsenburgs revysällskap

   Proletärer över hela världen förenen eder jag upprepar proletärer över hela världen förenen eder Denna devis använder ofta under mina första 1: a maj tåg på 70-talet .. nu 2007 när vi samlats under parollen byt politik byt regering som ett samlat vänster arrangemang. med olika organisationer så är det lika aktuellt att vi arbetare kämpar tillsammans över hela vår jord, Under de första 7 månaderna med alliansen som ledare av vårat land så har det mest handlat om att försvaga för de fackliga organisationerna och arbetarna samt skapandet av s.k. Okvallifiserade jobb samt sänka skatter för de mest belevade som vi alla här vet. Så detta kommer jag inta att orda om Runt om i världen så är rätten till arbeta och organisering av arbetare inte lika självklar eftersom de stora företagen med coca-cola, Chiquita. Nestlé m.m. Utnyttjar konflikter och korrumperade regeringar för att suga ut mänskligheten och deras rättigheter. Som ett ex kan jag nämna Chiquita brands i Colombia som finansierar politiska mördare organiserade i grupper kallade Mochacabezas (halshuggarna på svenska)  som åker till de anställdas hem tar med sig männen ut på gårdsplanen och hugger huvudena av dom och använder huvudena som fotbollar som avslutningsceremoni. Likadant på toalettstolstillverkningsfabriken Sanitarios Maracay i delstaten Aragua i Venezuela (en av få regioner där en korrumperad politiker är borgmästare p.g.a. att det är rikemansomr. och röster köptes) Där polisen arresterade 21 av arbetarna bland annat Jose Villega, en respekterad fackföreningsledare.  när fackligt organiserade skulle åka till ett protestmöte. Detta är inte Sverige ännu och förhoppningsvis kommer det aldrig att bli verklighet men med nuvarande politik där ett av de stora målen är att splittra den svenska arbetarrörelsen kan man inte vara säker.. Första maj kommer att bli intressant eftersom det finns en fråga för arbetarklassen att samlas runt. På flera platser i världen Så i dag den 1.a maj 2007 startar vi the movement alltså rörelsen och kampen som ska återföra makten på arbetsplatserna till arbetarna och att socialismen återuppbyggs på så sätt som våra kamrater i ett flertal länder i Latinamerika, i  nederländerna m.m. har lyckats med, Jag vill med dessa ord öppna detta 1: a maj firande här på globen i falun Detta är krister Andersson inledningsanförande

Här nedan följer Birgitta Lundkvist tal

Kvinnor och män –mötesdeltagare!

 

Överallt där människor samlas för att engagera sig i något som ligger utanför dom själva, där förändras Världen.

Idag på arbetarrörelsens högtidsdag är vi många som engagerar oss för att vi vill och vet att det är möjligt att göra något åt de orättvisor och klyftor som finns.

Vi är en del av den rörelse som minns och förvaltar väl den strid och vunna segrar generationerna före oss hade. Och vi samlas också den här dagen för att manifestera vår solidaritet med systrar och bröder som kämpar mot stora orättvisor, krig och ockupation i sina hemländer. 

Men vart tog solidariteten vägen i vårt land frågar jag mig själv, hur kunde det bli så här med egoismen och rikedom som högsta dröm och drivkraft för så många i vårt land, såsom resultatet av höstens val visade?

I liberalismens spår, där individuell egenlycka och privata tragedier är varandras ytterligheter i vardagen, levererar nu högerregeringen åtgärder i en allt snabbare takt. I den vardag där arbetslösa, sjukskrivna, invandrare och ungdomar till varje pris skall bort från utanförskapets statistik, ser vi reformer som ökar klyftorna och ställer grupper mot varandra.

Höjd avgift till a-kassan och sänkt ersättning, Inget jobbavdrag till pensionärer, pigavdrag för de välbeställda pusselfamiljerna, indraget stöd till vuxenutbildning, och arbetsmarknadsåtgärder och hushållspeng alltså vårdnadsbidra till den som stannar hemma, har allt detta ett syfte.

Anpassning till penningmarknaden och svenskt näringslivs behov av en dumpad lönenivå, flexibel arbetskraft och bortsortering av den som inte håller måttet när arbetstempot höjs.

Det är den politiska maktens kurs idag.

 Jag vill berätta för er om min väninnas mamma. Hilma, 88 år gammal, hon har ensamt försörjt två barn genom städjobb, både i privat och offentlig sektor i Stockholm. Dessutom har hon som extraknäck städat hemma hos bättre bemedlade familjer. Hon är stolt och glad över sitt yrkesverksamma liv. Men dåligt belönad nu på äldre dar vill jag påstå. Nu när hon behöver att vi solidariskt sörjer för hennes och många andra fattigpensionärer omvårdnad har tiderna sannerligen förändras.När Hilma behövde hjälp till återbesöket på lasarettet i form av en ledsagare fick hon betala 600kr till hemtjänsten. 600 kr till hemtjänsten för tre timmars synnerligen hushållsnära stöd vid sin sida. Dessa 600 kr utgjorde hela 20% av det som återstod av pensionen när hyran och de fasta utgifterna var betalda.

Detta sker samtidigt som regeringen inför ett skatteavdrag för de välbeställda att utnyttja när deras hem skall städas eller deras barn skjutsas till skolan. Är det någon grupp som skulle behöva skatteavdrag för hushållsnära tjänster så är det fattigpensionärerna.

Klassklyftorna ökar med sådan hastighet att min väninnas 88 åriga mamma snart åter igen hinner uppleva det fattig-Sverige hon växte upp i som äldst av 14 syskon i Tornedalen.

Hilma är bara ett exempel bland många för det som nu händer.

Kvinnor och män vi måste förhindra att detta sker.

Vi kräver en ny regering en ny politik!

Vi ser i dag en ungdomsgeneration som för första gången på 100 år har det sämre ställt än sina föräldrar. Den har sämre ekonomi, större utanförskap, super mer, röker mer, och har sämre psykisk hälsa än sina föräldrar. Och nu skall unga vuxnas situation ytterligare förvärras genom det förslag högerregeringen har lagt om indragen ersättning vid arbetslöshet efter tre månader om dom nekar till jobbgarantin.

Vart tog solidariteten vägen? Kanske vi i Vänstern har varit alltför handfallna inför den verkligheten många människor lever i med utanförskap, ökad ohälsa, barnfattigdom, våld, segregation och arbetslöshet.

Kvinnor och män klasskampen vinns inte enkelt genom reformer i riksdag, landsting eller kommuner, men gemensamma solidariska lösningar för att fördela det goda och nödvändiga livet rättvist minskar klassorättvisorna och utmanar penningmarknadens makt.

I vårt land har vi har hittills haft en välfärd som bygger på behov. Men kanske har vi inte tillräckligt lyssnat på den enskilde människans behov.

I Falu kommun och i landstinget driver borgarna kravet på Valfrihet och mångfald. Det är ord som betyder konkurrens och privatisering, och innebörden är utförsäljning, ökade kostnader för skattebetalarna, stress och försämrad arbetsmiljö för personalen och krångel för den behövande. Nu senast i kommunen handlar det om utförsäljning av ett särskilt boende.

För oss i Vänsterpartiet handlar valfrihet för de äldre om VILKA tjänster den enskilde vill prioritera själv inte om VEM som utför tjänsten. 

En välfärd för alla som bygger på befolkningens vilja att ta ansvar för annat än det som angår dem själva personligen är innebörden i solidaritet. Vi måste fråga oss varför den solidariteten sviktar.

I dessa dagar då kapitalets makt söker sig nya områden att kommersialisera, är det än mer avgörande vem som vinner striden om vårt gemensamma. Precis som med demokratin är välfärd något vi inte kan ta för givet.

Egenintressen som växer sig högröstade i liberalismens kölvatten där marknaden står beredd att tillfredställa all efterfrågan som genererar vinster, måste kraftfullt bemötas i och utanför de demokratiska valda församlingarna som tar till vara folkflertalets gemensamma intressen.

I maj skall riksdagen besluta om regeringens förslag till driftsformer för sjukhus. Det betyder om förslaget går igenom att den så kallade stopplagen som förhindrar sjukhus att övertas av bolag med vinstintressen rivs upp. Det blir alltså fritt fram att privatisera akutsjukhus och universitetssjukhus där en stor del av forskning bedrivs.

Det banar vägen för gräddfiler till sjukvården med privata försäkringslösningar för den som är bättre bemedlad. Vi måste förhindra utförsäljningen av folkets egendom, vi måste försvara vår gemensamma välfärd.

Politikens roll är att fördela det goda livet brukar det heta, men idag vill jag nog mena att Vänsterns roll är att fördela det nödvändiga i livet rättvist och se till att det goda i livet även kommer arbetarklassen till del. Kampen för arbete, rättvisa och jämlikhet är aktuellare än någonsin.

Solidariteten måste återuppväckas.

Nu vill det till att arbetarrörelsen mobiliserar på alla områden och i alla delar för en politik och en kamp som utmanar den kommersialisering som hotar att förgöra våra fria tankar och mänsklighetens drivkraft att tillsammans forma sina liv.

Mötesdeltagare vi måste forma en ny arbetarpolitik med gemensamma lösningar för individuella behov som motkraft till den högerpolitik som nu genomförs för penningmarknadens behov.

Det största hotet mot förutsättningarna att bedriva en framgångsrik kamp för mänskliga rättigheter är hotet mot fred och säkerhet runt om i världen.

Varje dag dör 30 000 barn av brist på mat, vatten och hälsovård. På tio dagar blir det 300 000 människor. Det är den tysta katastrofen som inte får stora rubriker. Uppemot en miljard av världens befolkning lever i extrem fattigdom, där varje dag utgör en kamp för överlevnad. I många fattiga länder är medellivslängden 40 år. Idag utgör tredje världens skulder ett av de största hindren i kampen mot fattigdomen, och de är en av de största orsakerna till varför pengar flyter från syd till nord istället för tvärt om.

I t ex Sydafrika, där hälften av befolkningen lever på mindre än 4 kr per dag, utgör avbetalningarna på de lån apartheiddiktaturen tog den näst största utgiftsposten i den nya regimens statsbudget. 

EU´ orättvisa handelsvillkor med länderna i syd måste förändras för att länderna i framförallt Afrika skall kunna exportera till den rika världen utan att konkurrera med t.ex. EU` s subventionerade priser för jordbruksprodukter.Även som konsument kan vi ställa krav för bättre efterlevnad av de mänskliga rättigheterna, för arbetare som producerar dom varorna vi köper.

Kvinnor och män idag är vi inte ensamma när vi här är uppfyllda av en stärkande kampvilja, vi är tillsammans med den världsomspännande arbetarrörelsen som kämpar för fred, frihet, välfärd och rättvisa.

Leve Socialismen!                                                 LEVE 1:A MAJ!

 

Kifah Mohamads från irakiskaföreningens tal  

Kära vänner.

Vi vill gratulera er och arbetarrörelsen i Sverige och hela världen på första maj, arbetarklassens internationella kampdag mot exploatering , diskriminering och för tryck, kampdag för de fackliga och politiska rättigheter, för demokrati, rättvisa och fred.

Kära vänner

Terror, ockupation och det sekteristiska våldet kan aldrig hindra arbetarrörelsen i Irak att fira 1 maj. Idag skall internationalen sjungas i Irak också. Vi firar livet när fienden firar dödandet.

VI vill ta tillfället för att uttrycka vår tacksamhet för det internationella stödet till Irakiska folket och dess demokratiska krafter (arbetarunionen, kvinno- och ungdomsorganisationer osv.). Tack för stödet mot Saddams regim, mot Bush krig, mot ockupation, mot terror och sekterismen.

Vi ser fram emot ert fortsatta stöd i vår svåra och komplexa kamp i Irak.

Kära vänner

Globalisering har två sidor, den humana och den imperialistiska. Vi är för den humana som kämpar mot fattigdom och sjukdomar, för bättre utbildning och bättre handels villkor, för solidaritet mellan människorna och länderna.

Kära vänner

Bush politik visar den andra sidan av globalisering.

–         Att bomba länder till demokrati

–         Bush påstår sig bekämpa terrorn

–         Bush politik ökar spännig och konflikter (Irak, Afghanistan, Palestina, Sudan, osv.

–         Condoleezza Rice erkänner att tusentals misstag har begåtts i Irak, men hon vill inte säga vad priset är?

Kära vänner

Läget i Irak är ett logiskt resultat av 35 av diktator och Bush rättsvidriga krig. Nyliberalismens doktrin om den nya mellanöstern har åstadkommit katastrofala konsekvenser främst för det Irakiska folket, och för fred och stabilitet i mellanöstern och hela världen.

Fyra år efter krigets utbrott, dödas fortfarande tiotals irakier varje dag. Övervåld av ockupanterna, terror som riktas mot civila för att bana väg för ett inbördeskrig, och brottslighet och korruption som har nått höga nivåer präglar irakiernas liv.

Ockupanterna, grannländerna och religiösa sekteriska partier vill fördjupa splittringen av folket för att nå sina mål. Vi betonar att ansvaret för katastrofen i Irak ligger på ockupanterna och deras politik som främjar ostabillitet i området och hotar många änder.

Kära vänner

För att stoppa kollapsen i landet krävs en nationell enighet och riktig nationell samlingsregering, där alla politiska grupper samverkar för ett enat och självständigt Irak. En regering som kan stoppa våldet, öka tryggheten, bekämpa korruptionen och brottsligheten, återuppbygga landet och bekämpa arbetslösheten. En regering som kan förbereda villkoren för att ockupanterna ska lämna landet. Vi är mot sekterisk och etnisk maktdelning, vi betonar medborgarskapsprincipen och att Irak är ett hem för alla irakier. Vi är för att reformera den pågående politiska processen och för en riktig försoningsprocess.

Kära vänner

Istället för att återuppbygga landet vill amerikanerna privatiserar de statsägda tillgångar och speciellt naturresurser som olja. Bushsregering och världsbanken trycker hårt för att amerikaniska oljeföretag skall ha kontroll över Iraks olja. Vår ståndpunkt är att oljan är ägd av hela irakiska folket i alla provinser och inga etniska eller sekteriska privilegier accepteras.

Kära vänner

Det svåra läget i landet drabbar alla och speciellt minoriteterna.  Idag är cirka 4 miljoner irakier på flykt, i landet och utomlands. De flesta lever på sina besparingar, som redan är slut för många. Vi kräver att den irakiska regeringen, FN och andra internationella organisationer ska ta sitt ansvar för att hjälpa flyktingarna.

Kära vänner

Er solidaritet med vårt folk stärker vår kamp och vårt hopp på ett självständigt demokratisk, federalistiskt och fritt Irak, fritt från ockupanterna, fritt från terror och fritt från sekterism.

Solidariteten med Sydafrika är ett lysande exempel för vad solidariteten kan åstadkomma.

Slutligen vill vi säga:

Leve vänskapen mellan Irak och Sverige

Ja till en starkare roll för Sverige, EU och FN.

Leve första maj, solidariteten dag

Leve arbetarklassens kamp för en rättvisare värld

 

  

Första majtal Falun av Lena Olsson

 

Kamrater kära vänner och alla som samlats här för vi firar idag tillsammans

arbetarrörelsen dag en del menar att den är körd medan vi andra menar att just idag

1-maj 2007 med en högerregering vi makten är dagen viktigare än någonsin och att

den alltid skall vara lika viktig.

Jag konstaterar att de nya moderaterna har visat sig vara samma skrot och korn som

de alltid varit, de har på sin korta tid i regeringsmakten ökat klyftorna rejält med att

ta från de människor som snart inget har för att ge till dem som snart inte vet vart de

skall göra med alla pengar som bokstavligt regnar över dem

Man tar också av de kommuner som har det besvärligt ekonomiskt för att ge till dem

kommuner som är rikast och som har de lägsta skatterna.

Den moderatledda regeringen med lilla släpvagnen centerpartiet borde ha som

paroll på sin turnébuss Hela landet ska inte leva och de som redan är rika skall bli

ännu rikare så de så.

Vi i vänsterpartiet ser inget av det nya arbetarpartiet som lovade så många nya jobb.

Att vanligt folk skulle få det så mycket bättre med 1000 spänn mer i månaden är en

så stor lögn så att stadsministern själv har gått ut o korrigerat detta.

Det vi har fått är en regional orättvisa,

Försämringar i

a-kassan ingen rätt att få dra av för fackförenings avgift försämringar för de sjuka

och sjukpensionärer ingenting till våra ålderspensionärer det är inte alls konstigt att

vi alla blir förbannade. Att sänka skatterna till de välbeställda leder inte till fler jobb

Att sänka a-kassa och försämra för sjuka pensionärer leder däremot till en sämre

efterfrågan på varor och tjänster det kan en 4-åring räkna ut.

Förslaget med att sänka a-kassan är inget annat än att bana väg för en låglönemarknad.

Mina vänner de är ute efter att vi skall göra samma jobb till läger löner de är också

ute efter att splittra oss i arbetarrörelsen men vi skall visa dem att vi håller ihop med

dem som inte har jobb är sjuka, studerar, är funktionshindrade eller är pensionärer.

Det skall inte slås in några kilar emellan oss och därmed jämt.

Vi skall visa att solidariteten och sammanhållningen är större än någonsin 2010 eller hur

en del säger jobben kommer ju nu är det fel.

Nej det är inte fel det kommer fler jobb men det gjorde det innan den moderatstyrda

alliansen tog över och det beror till stor del på att vi har en högkonjunktur

och att ekonomin var stark när alliansen tog över därav har det sin förklaring att

landet går som tåget. Det beror också på att den gamla regeringen inte drog in

a-kassa eller drog ner för de sjuka och detta resulterar till att de ekonomiskt svagare

grupperna efterfrågade varor och tjänster idag törs de inte köpa i samma utsträckning

som förut därför att deras resurser har strypts av moderat alliansen.

 

Vi skall ur bidragsberoendet hojtar moderatalliansen dessa bidrag mina vänner är

inga bidrag utan försäkringar som vi själva betalar så vi kan känna oss trygga den

dagen vi blir sjuka eller arbetslösa det är inga bidrag det är inga bidrag.

Men vem av oss här idag kan känna oss säker. ingen här av oss gissar jag och

absolut inte ungdomar som enskild grupp pekas ut och de skall söka jobb

30 timmar i veckan, jag betraktar detta som hets mot folkgrupp när man samtidigt

försämrar ungdomars möjligheter att studera. Eller vi kvinnor som alltid skall tjäna

ca 20 % mindre än män och som dessutom inte skall ha samma möjlighet till

fast anställning, till heltid och en lön som det går att leva på.

Detta vill vi i vänster naturligtvis vända på och pengarna finns de skall enligt oss

fördelas på ett rättvist sätt.

Vänsterpartiet vill se till att vård skola och omsorg skall ha den personalstyrka som

behövs för att vi alla skall kunna ha råd och tillgodogöra oss, det skall dessutom

drivas huvudsakligen i offentlig regi detta för att försäkra oss om att kontinuitet, kvalitet,

och insyn skall råda över våra gemensamma skattepengar. Välfärden är en klassfråga och

kommer att försvaras av arbetarrörelsen.

Moderatalliansen skall sälja ut våra statliga företag som vi du och jag äger

tillsammans. Det är dessutom lönsamma företag. Vänsterpartiet tar bestämt avstånd

från detta det finns också en hel del från den borgerliga sidan som tycker likadant.

Mina vänner vi du o jag ställer en välmotiverad fråga vilken klok affärsman 

säljer ut det företaget eller den avdelning som man gör stora vinster på?

Svaret på den frågan är enkel ingen klok affärsman gör så naturligtvis,

däremot är det de som inte har något hum om affärer och företagande

överhuvudtaget som gör det så enkelt är det. Jag anser milt sagt att den sittande

regeringen inte begriper sig på affärer, utan det är en ideologisk fråga för

alliansregeringen att ett fåtal redan rika nu skall få köpa hett efterlängtade aktier i

det som en gång ägdes av Sveriges och dalarnas befolkning totalt huvudlöst och

ansvarslöst anser jag. Jag uppmanar er alla att ställa er bakom det upprop som

Malungsvänster och socialdemokraterna i Malung gjort tillsammans till vår

kommunminister Mats Odell skriv under detta och skicka protesten till honom

Vi i vänsterpartiet värnar det fackliga arbetet som bedrivs och vi kommer att

försvara kollektivavtalen med näbbar och klor den svenska modellen är unik och

skall inte bitvis få raseras och hotas av den sittande regeringen. Den moderatledda

regeringens önskedröm är helt klart att långsiktigt försvaga fackets betydelse när de

väljer att sänka a-kassan som får till resultat att de som inte har resurser att vara

med både i fack och kassa tvingas välja ett alternativ och då måste gå ur facket.

Ett försvagat fack med mindre medlemmar har naturligtvis inte samma styrka i

längden att förhandla om värna vår arbetsrätt strejkrätt.

Vi kommer att försvara det som våra förfäder slogs för och byggde upp under

150 år och de riskerade sina liv för rättvisan, detta skall inte glömmas

Vi kommer inte att tillåta några försämringar i de fackliga rättigheterna vi vill

utveckla det för att vi inom arbetare skall känna tryggheten i framtiden för våra

barn och barnbarn.

Arbetarrörelsen står för jämlikhet solidaritet och rättvisa så också internationell

solidaritet. Jag kan idag passa på att tacka alla som invandrade till Sverige på

50-60 talet de var med och byggde upp vår välfärd tillsammans med de svenska

arbetarna. Idag hörs främlingsfientliga toner från lite varstans detta är skrämmande

vi skall värna om det mångkulturella samhället jag påstår att utan detta samhälle

med alla slags nationaliteter och kulturer kommer dalarna och Sverige att blekna.

Det är det mångkulturella samhället som kommer att vara vår framtid och den vill

jag värna om genom att ta avstånd från all slags främlingsfientlighet oavsett var den

dyker upp. Vi behöver dem och de skall behandlas med samma respekt som

infödda svenskar och vi skall ta emot dem så att de känner sig välkomna och

behövda.

Vi skall värna naturen och miljön därför vill vi i vänster nu i budgeten satsa stort på

järnvägen i dalarna har vi dalabanan som behöver moderniseras vi säger ja till att

behålla de banor som idag är nedläggningshotade. Vi vill konvertera våra bilar till

förnybara bränslen så att flertalet har råd.

 

(V)i säger ja till full sysselsättning

(V)i säger ja till regional rättvisa

(V)i säger ja till höjda kvinnolöner

(V)i säger ja till att återställa a-kassan

(V)i säger ja till höjda studiebidrag till ungdomar så att alla får samma chans att

Studera. Vi säger ja till en vuxenutbildning värd namnet.

(V)i säger ja till att lägga tillbaka resurser för arbetsmarknadsutbildning nödvändig för framtidens snabba omställningar på arbetsmarknaden.

(V)i säger ja till jämnlighet solidaritet och rättvisa.

 

Dela den här sidan:

Kopiera länk